Informace o vaší živnosti on-line

Zkontrolujte si aktuálnost základních údajů o Vaší živnosti on-line z pohodlí domova

Veřejný web Registru živnostenského podnikání (RŽP) slouží k zobrazení veřejných informací o podnikatelských subjektech v České republice, jehož provozovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zde můžete jednoduše získat aktuální přehled osob vlastnících živnostenské oprávnění a především stav Vaší živnosti - zda-li a na jak dlouho je přerušená,  jaké máte obory ve volné živnosti, zapsané provozovny nebo zda nedošlo k transformaci živnosti a jiným změnám z důvodu novely živnostenského zákona a předpisů souvisejících. Údaje lze zobrazit i s historií.

Jak hledat v živnostenském rejstříku? Na adrese www.rzp.cz v sekci Vyhledávání zadejte:

subjekt, tj. pokud znáte IČO nebo název společnosti

osobu, tj. hledáte-li podle jména a data narození podnikající fyzické osoby

Na základě § 49 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů od ohlášení živnosti, které nejsou dostupné z veřejných rejstříků, tj. například změnu adresy sídla, zahájení/ukončení činnosti v provozovně apod.

V případě nejasností lze kontaktovat jakýkoliv obecní živnostenský úřad v České republice (místní příslušnost byla zrušena).