Informace pro občany

15.01.2019

Připomínáme si výročí smrti Jana Palacha

Ve středu 16. ledna 2019 tomu bude 50 let, co student Filozofické fakultu Univerzity Karlovy Jan Palach vykonal v horní části Václavského náměstí v Praze demonstrativní čin, který by nikdy neměl být zapomenut. Jeho pohřeb se stal celonárodní manifestací, jeho jméno symbolem odporu proti normalizaci.

14.01.2019

Místní akční plán (MAP) Železnobrodsko II

Místní akční plány, známé pod hojně využívanou zkratkou MAPy by díky této zkratce mohly být zařazovány do zcela jiného odvětví, než k jakému ve skutečnosti náleží. Nenechme se zmýlit prvním dojmem, o geografii tu nepůjde, a pojďme si společně tento zajímavý projekt probíhající ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností představit.

08.01.2019

Zkušební provoz hlásičů

Od prosince loňského roku je ve zkušebním provozu modernizovaný varovný systém. Zkušební provoz bude probíhat až do konce února letošního roku.

21.12.2018

Výzva – přihlášky do komisí Rady města

Rada města vyzývá občany našeho města (ať už jako samostatné fyzické osoby nebo zástupce našich spolků), kteří mají zájem pracovat v období 2018 – 2022 v některé z komisí vyjma bytové, aby se písemně přihlásili do pondělí 21. ledna 2019 do 12 hodin.

04.12.2018

Proměna Příčné ulice

Další zvelebení části města proběhlo během podzimu Na Poříčí.

04.12.2018

Poplatek za odpady pro rok 2019

Zastupitelstvo města Železný Brod dne 17. 9. 2018 na svém zasedání schválilo výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

26.11.2018

Informace o změnách jízdních řádů

Jménem KORID LK, spol. s r.o. Vás informujeme o změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě od 9. prosince 2018.

22.11.2018

Nové vybavení pro naše dobrovolné hasiče

Realizací dalšího projektu jsme pořídili pro naše jednotky PO ochranné prostředky, které výborně poslouží ke zvýšení bezpečnosti jednotlivých členů při výjezdu a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

21.11.2018

Cesta ke Zvonici

Rekonstrukcí téměř neschůdné pěšiny z nábřeží Obránců míru ke Zvonici u kostelu sv. Jakuba Většího se turistům i obyvatelům Železného Brodu vytvořila atraktivní propojka mezi nábřežím a Malým náměstím.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00