Informace pro občany

10.08.2018

Dokončené úseky komunikací

V nedávné době město dokončilo další opravu místních komunikací. Jedná se o úsek v blízkosti sídliště Vápenka a dále o silnici vedoucí ke křbitovu v Jirkově.

09.08.2018

Hlásiče městského rozhlasu

V následujících týdnech dojde k postupnému odpojování hlásičů městského rozhlasu. Celá akce souvisí s jejich výměnou v rámci projektu Zpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Železný Brod a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Železný Brod, který podpořil Operační program Životní prostředí 2014 – 2020.

08.08.2018

SVS zahájila práce na odstranění kanalizační výusti a rekonstrukci kanalizace na Jiráskově nábřeží

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další plánovanou investiční akci roku 2018: V Železném Brodě, v lokalitě Jiráskova nábřeží, bude odstraněna kanalizační výust, pro cca. 50 napojených obyvatel, a zároveň dojde k rekonstrukci dožilého úseku stoky v délce 147,6 metrů.

08.08.2018

Chodník na Horecké ulici

V následujících týdnech budou zahájeny práce na vybudování chodníku v Horecké ulici.

07.08.2018

Upozornění - dotační programy

Upozorňujeme všechny potenciální žadatele o dotaci v rámci městských dotačních programů, že 2. termín příjmu žádostí končí v pátek 10. srpna 2018. Nezapomeňte si podat své žádosti.

07.08.2018

Projekt využití areálu Exathermu úspěšně pokračuje

S radostí vám můžeme oznámit, že výsledky měření obsahu rtuti v půdě v areálu bývalého Exathermu nepřesáhly limitní hodnoty, tudíž je možno pokračovat ve zvelebování tohoto koutu města, který by měl v brzké době posloužit všem jeho občanům jako volnočasová rekreační zóna.

06.08.2018

Výběrové řízení - investiční referent

Lhůta pro podání přihlášek: 22. 8. 2018 do 17.00 hodin.

03.08.2018

Upozornění pro obyvatele Hrubé Horky

V pondělí 6. 8. 2018 budou zahájeny práce na vybudování nástupní hrany u zastávky na Hrubé Horce. Zlepší se tím pohodlí cestujících při nástupu a výstupu z autobusu.

03.08.2018

Úprava pěšin v Panské zahradě

V Panské zahradě byly zahájeny práce na úpravách pěšin. Akce, kterou financuje město ze svých prostředků, doplňuje celkovou revitalizaci zeleně, která proběhne v letošním roce. Nové pěšiny budou perkové a mlatové a bude na ně navazovat dosazování zeleně, záhonků apod.

03.08.2018

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V pondělí 6. 8. 2018 zahájí TS města Železný Brod komplexní rekonstrukci plochy parkoviště na Vápence pod panelovým domem čp. 810. VYZÝVÁME a žádáme majitele vozů, aby vozidla přeparkovali a po dobu výstavby zde neparkovali. Stavební práce potrvají zhruba do 15. září 2018. Děkujeme za spolupráci.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00