Informace pro občany

23.10.2017

Výluka na železniční trati

Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. informuje o denních výlukách na železniční trati 030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec, které budou probíhat v úseku: Košťálov - Semily ve dnech 6. - 12. listopadu 2017 vždy od 8:15 hod. do 16:15 hod.. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy Košťálov - před výpravní budovou Nedvězí - na silnici II/289 na autobusové zastávce "Slaná, Bořkov" Semily - před výpravní budovou na autobusové zastávce "Semily, žel. st."

23.10.2017

Obnova třešňové aleje u cesty "Hranicemi"

Obnova třešňové aleje podél cesty tzv. Hranicemi je akce, která bude postupně realizována za pomoci institutu tzv. náhradní výsadby. Subjekt, žádající o pokácení zeleně, může dostat nařízenou tzv. náhradní výsadbu za pokácené stromy. A právě k tomu nyní dochází u zmíněné cesty tzv. Hranicemi, kdy po dohodě s Městem Železný Brod byla vybrána tato lokalita k obnově staré třešňové aleje. V průběhu října zde bylo vysázeno 8 nových ovocných stromů. Jednotlivé stromy jsou dva druhy třešní a to Dönisenova a Karešova. Ty se zde vyskytovaly a bohužel postupně odumíraly. Nyní tak dochází k jejich obnově a to i díky společnosti HYBLER INVEST, s.r.o, kterým byla náhradní výsadba nařízena. Další pokračování výsadby třešní by zde ještě mělo pokračovat.

23.10.2017

Přerušení provozu lanové dráhy

Od 30. 10. do 12. 11. bude přerušen provoz lanové dráhy z důvodů pravidelné podzimní revize. Provoz by měl být obnoven v pondělí 12. listopadu, mimořádně od 8:00. Děkujeme za pochopení .  Jiří Holub, systémový specialista, České dráhy, a.s.

20.10.2017

Informace o nezávadnosti pitné vody v oblasti Horské Kamenice

Informujeme, zejména obyvatele Horské Kamenice, o povolení užívání vody, která nesplňovala hodnotu ukazatele vody pitné. Jelikož voda z veřejného vodovodu obsahuje dle rozborů, provedených provozovatelem, překročení mezní hodnoty ukazatele železa. Železo se do pitné vody dostává pravděpodobně ze starého litinového potrubí na odbočce z přivaděče do Železného Brodu k vodojemu v Horské Kamenici. Hodnoty železa nepředstavují riziko zdravotně nepříznivých účinků pro uživatele a voda je dle provozovatele vodovodu i nadále pitná.

17.10.2017

Cesta k ZŠ Školní má nové zábradlí

Cesta k ZŠ Školní je již kompletně dokončena. V průběhu letních prázdnin započaly stavební práce. Byl zde položen zcela nový povrch, odtokové kanály vody pro případ silných dešťů a nové veřejné osvětlení. Stavební práce prováděly Technické služby města Železný Brod. V poslední fázi bylo instalováno nové zábradlí firmou JAPECH. Celková výstavba cesty byla financována z rozpočtu města a vyšla radnici na 990 000 Kč.

16.10.2017

Podpora jednotek požární ochrany obcí z rozpočtu Libereckého kraje

Z účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, byl pro JSDHO Železný Brod pořízen nafukovací raft se 6 pádly a plovoucí čerpadlo. Celková pořizovací cena je 87 612.80 Kč. Z Dotačního fondu Libereckého kraje bylo čerpáno 39 640 Kč. Město Železný Brod se podílí částkou 47 972.80 Kč.

09.10.2017

Kompostery

Kompostery zatím nebudou. V loňském roce byla podána žádost o příspěvek na pořízení komposterů pro Město Železný Brod a vybrané okolní obce. Smyslem projektu bylo pořízení komposterů, které následně budou bezplatně zapůjčeny obyvatelům. Bohužel projekt nebyl podpořen, přestože splnil všechny náležitosti a parametry pro poskytnutí dotace.

05.10.2017

Nový informativní radar

Na počátku října byl v místní části Pelechov, umístěn informativní radar měřící rychlost vozidel na příjezdu od Semil. Jedná se o první lokalitu, kde byl radar umístěn. V budoucnu bychom rádi umístili i další takovéto radary, aby se podařilo snížit rychlost a vylepšit bezpečnost silničního provozu v Železném Brodě.

05.10.2017

Moštování - Zahrádkáři

Tradiční provoz spolkových moštáren byl pro letošní sezonu již zahájen. Z přebytků vašeho ovoce (jablka. hrušky) pro vás na počkání připraví kvalitní ovocný mošt. Moštuje se dle sjednaných časů, které si předem domluvíte na příslušných telefonních číslech.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail:

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 2225-0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00