Informace pro občany

20.02.2019

Vyhlášení konkurzu

Vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkových organizací Města Železný Brod. Příjem přihlášek do 29. března 2019 do 12 hodin.

18.02.2019

Pozvánka na besedu

Organizace most k naději ve spolupráci s Městem Železný Brod si Vás dovolují pozvat na besedu "O DROGÁCH OTEVŘENĚ" ve čtvrtek 21. února 2019 od 16 hodin v budově Městského úřadu v Železném Brodě (budova „B“ – ve 3. patře v zasedací místnosti).

11.02.2019

Schválený rozpočet na rok 2019

Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 4. 2. 2019 rozpočet pro tento rok.

06.02.2019

Oprava věžních hodin

Od čtvrtka 7. 2. 2019 začne probíhat rekonstrukce věžních hodin na radnici v Železném Brodě.

05.02.2019

Výběrové řízení

Úředník pro lesy, myslivost a rybářství. Lhůta pro podání přihlášek: 21. 2. 2019 do 12.00 hodin.

31.01.2019

Canisterapie poprvé v Železném Brodě

Do Železného Brodu přijel pejsek za účelem vykouzlit úsměv na tváři seniorům, zdravotně znevýhodněným občanům a dalším, kteří mají pejsky rádi.

30.01.2019

Nabídka volných obecních bytů

S datem podání 21. 2. 2019, 12.00 hodin.

28.01.2019

Statistické šetření ČSÚ 2019

Český statistický úřad organizuje v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU SILC 2019 (Životní podmínky 2019), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.

25.01.2019

Program na podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

Město Železný Brod tímto oznamuje vyhlášení programu.

25.01.2019

Nová výbava pro JSDHO Železný Brod

Město Železný Brod dovybavilo JSDHO Železný Brod několika věcnými prostředky.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00