Informace pro občany

11.12.2018

Provozní doba během vánočních svátků

Městský úřad Železný Brod bude s ohledem na vánoční svátky pro veřejnost uzavřen v termínu od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019. Děkujeme za pochopení.

11.12.2018

PF 2019

Vedení města přeje všem obyvatelům především klidné a spokojené vánoční svátky, pokud možno v kruhu rodinném. Ať z nich nadlouho čerpáte pozitivní energii.

05.12.2018

Zkouška sirén

Informujeme občany, že během dnešní zkoušky sirén došlo k technické chybě, kterou nešlo predikovat.

04.12.2018

Proměna Příčné ulice

Další zvelebení části města proběhlo během podzimu Na Poříčí.

04.12.2018

Poplatek za odpady pro rok 2019

Zastupitelstvo města Železný Brod dne 17. 9. 2018 na svém zasedání schválilo výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

26.11.2018

Plánované přerušení dodávky elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.

26.11.2018

Informace o změnách jízdních řádů

Jménem KORID LK, spol. s r.o. Vás informujeme o změnách jízdních řádů ve veřejné dopravě od 9. prosince 2018.

22.11.2018

Nové vybavení pro naše dobrovolné hasiče

Realizací dalšího projektu jsme pořídili pro naše jednotky PO ochranné prostředky, které výborně poslouží ke zvýšení bezpečnosti jednotlivých členů při výjezdu a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

21.11.2018

Cesta ke Zvonici

Rekonstrukcí téměř neschůdné pěšiny z nábřeží Obránců míru ke Zvonici u kostelu sv. Jakuba Většího se turistům i obyvatelům Železného Brodu vytvořila atraktivní propojka mezi nábřežím a Malým náměstím.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00