Informace pro občany

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.

Změny jízdních řádů od 25. 5. 2020

Změny jízdních řádů od 25. 5. 2020

S platností od pondělí 25. května dochází v regionální autobusové dopravě k částečné obnově spojů.

Stojany s dezinfekcí aneb Další boj proti koronaviru

Stojany s dezinfekcí aneb Další boj proti koronaviru

Jak jste si již mnozí jistě povšimli, přibyl v našem městě do venkovního mobiliáře k lavičkám a odpadkovým košům zcela nový prvek, a to venkovní stojany s dezinfekcí na ruce.

Mimořádná opatření - aktuální platnost

Mimořádná opatření - aktuální platnost

I po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky stále některá mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.

Otevírání územních pracovišť FÚ

Otevírání územních pracovišť FÚ

Od pondělí 18. 5. 2020 je obnoven provoz územních pracovišť Finančního úřadu pro Liberecký kraj pracujících v režimu 2+2, tj. v rámci řídícího Územního pracoviště v Jablonci nad Nisou, a to i pracoviště v Železném Brodě, která bylo dočasně uzavřeno v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Pracoviště bude v provozu v úředních dnech, a to v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 17:00 hodin.

Pětadvacítka pro OSVČ

Pětadvacítka pro OSVČ

Přímá podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, tzv. Pětadvacítka, funguje velmi rychle a flexibilně. Žadatel může velmi jednoduše požádat, třeba i e-mailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením, že byl v daném období poškozen v důsledku koronaviru.

Podpora pro s.r.o.

Podpora pro s.r.o.

Ministerstvo financí vyslyšelo připomínky, že mnozí živnostníci, kteří zvolili pro své podnikání formu s.r.o. namísto OSVČ, nyní nedosáhnou na podporu v rámci oblíbeného programu Pětadvacítka. Připravili jsme proto návrh novely zákona, který již schválila vláda a nyní ho ve stavu legislativní nouze projednává Parlament.

Dezinfekce pro školská zařízení v Železném Brodě

Dezinfekce pro školská zařízení v Železném Brodě

V souvislosti s uvolňováním vládních opatření vydaných ohledně šíření onemocnění COVID-19 se také město připravuje na zahájení výuky v jím zřizovaných školských zařízeních.

"Ošetřovné" OSVČ - Výzva

Program podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2
„Ošetřovné" pro OSVČ

Podmínky konání svatebních obřadů

Podmínky konání svatebních obřadů

Průběh obřadu a podmínky konání obřadu po 11. 5. 2020

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

Z důvodu nařízení v souvislosti s koronavirem proběhnou letošní zápisy do mateřských škol pro rok 2020/2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Termíny a pokyny naleznete zde.

26.05.2020

Černý den pro obce

Divíte se, proč na budově radnice visí černá vlajka?

25.05.2020

Výluka na trati Tanvald - Železný Brod

Provozovatel dráhy, Správa železnic s.o. informuje, že ve dnech od 27. května (od 8:30) až do 10. června (17:00) bude probíhat nepřetržitá výluka trati 035 Tanvald - Železný Brod (v celém úseku).

21.05.2020

Malé náměstí v novém

Včerejšího dne byly dokončeny práce na výměně povrchů na Malém náměstí. Plochy jsou vydlážděny žulovou dlažbou, jsou vyznačeny komunikace pro pohyb motorových vozidel. Věříme, že se většině bude nový vzhled Malého náměstí líbit. A i když se v letošním roce nekoná Jarmark, tak snad na Skleněném městečku budou moci návštěvníci při sledování kulturního programu říci, že máme hezčí náměstí, než tomu bylo před pár lety.

21.05.2020

Rally Bohemia - přehled uzavírek

Rally Bohemia odstartuje letos v pátek 10. července v podvečer.

21.05.2020

Sběr velkoobjemového odpadu

Ve sběrném dvoře se od poplatníků zapojených do systému odpadového hospodářství města odebírají objemné komunální odpady v množství max. 50 kg na poplatníka a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku. Dále se od poplatníků 2 × ročně zdarma odebírají objemné komunální odpady katalogové číslo 200307 (jiné druhy jsou zpoplatněny).

20.05.2020

Upozornění pro obyvatele Těpeřské ulice

Na začátku června budou zahájeny práce na opravě chodníku v Těpeřské ulici. Jedná se o chodník podél domů čp. 518, 445 a 193.

20.05.2020

Práce v Zahradnické ulici

V příštím týdnu, tj. od 25. 5. bude omezený průjezd Zahradnickou ulicí, kde bude probíhat výměna rozvodů veřejného osvětlení.

19.05.2020

Městské dotace už znají termín ukončení přijímání žádostí

Zastupitelstvo města Železný Brod na svém 11. zasedání dne 18. 5. 2020 stanovilo usnesením č. 18/11Z/2020 konečný termín přijímání žádostí o dotaci z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2020, z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2020 a z Programu podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2020.

14.05.2020

Plánované přerušení dodávky elektřiny - Splzov

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060705598 ve Splzově, a to dne 2. 6. 2020 od 7:30 do 14:00 hodin.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00