Informace pro občany

17.02.2020

Pozvánka na slavnostní otevření nové knihovny

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 v 11.00 hodin proběhne slavnostní otevření nové knihovny.

13.02.2020

Z rubriky "Hasiči radí občanům"

Pár rad, jak zabezpečit domácnost proti vzniku požáru. Statistické údaje totiž jednoznačně dokládají, že požáry v  domácnostech mají nejtragičtější následky.  

11.02.2020

Nekrm brouka!

Jak mnozí majitelé lesů vnímají, máme tu nejhorší kůrovcovou kalamitu v historii ČR. Je třeba nekrmit brouka (zejména lýkožrouta smrkového Ips typographus) společně. To znamená, aby každý vlastník lesa zodpovědně sledoval situaci na svém majetku, vyhledával kůrovcem napadené stromy, zasahoval, kácel a asanoval takto napadené stromy ve svém lese.

11.02.2020

Vyhlášení konkurzu - ředitel/ředitelka Mateřské školy Železný Brod, Slunečná 327, příspěvková organizace

Město Železný Brod vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Železný Brod, Slunečná 327, příspěvková organizace. Příjem přihlášek do 31. 3. 2020.

11.02.2020

Výběrové řízení - Referent stavebního řádu (9. platová třída)

Tajemník Městského úřadu Železný Brod podle § 7 zákona č. 312/2002 sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na pozici Úředník stavebního úřadu - referent stavebního řádu (9. platová třída).

11.02.2020

Výběrové řízení - Referent stavebního řádu (10. platová třída)

Tajemník Městského úřadu Železný Brod podle § 7 zákona č. 312/2002 sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na pozici Úředník stavebního úřadu - referent stavebního řádu (10. platová třída).

10.02.2020

eNeschopenka - Desatero pro pojištěnce

Zde najdete pár rad, jak se zachovat při dočasné pracovní neschopnosti.

06.02.2020

Otázky kolem koronaviru

Vážení občané, dovolte nám, abychom Vás v souvislosti s probíhající epidemií koronavirem, která byla světovou zdravotnickou organizací vyhodnocena jako ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, informovali o připravenosti i krocích Libereckého kraje a jeho zdravotnictví.

03.02.2020

Zpoplatnění odběru vytříděného papíru ve sběrném dvoře

Rada města Železný Brod usnesením č. 15/20R/2020 schválila změnu Ceníku odebíraných odpadů ve sběrném dvoře (Příkrá ulice, Železný Brod) s účinností od 1. 2. 2020 pro odběr papíru a lepenky od právnických osob, fyzických osob podnikajících (odpady z podnikání) a od občanů s trvalým pobytem na území jiné obce.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00