Informace pro občany

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.(zde)

 

05.01.2021

Omezení úředních hodin

Pondělí: 8:00-13:00, středa 12:00-17:00. Tajemník Městského úřadu Železný Brod na základě usnesení vlády č. 994 ze dne 8. 10. 2020 (398/2020 Sb.) rozhodl o přijetí tohoto mimořádného opatření s účinností ode dne 5. ledna 2021 od 0:00 hodin do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hodin:

 

19.01.2021

Mimořádné opatření v oblasti maloobchodu - změna

S platností od úterý 19. 1. 2021.

19.01.2021

Výstraha ČHMÚ

Územní platnost: ORP Železný Brod

18.01.2021

Hasiči radí občanům

Mimořádné události spojené se zimním obdobím

15.01.2021

Očkování COVID-19

Přihlášení na očkování seniorů 80+

14.01.2021

Nabídka volných obecních bytů

S datem podání do 28. 1. 2021 do 14:00 hodin.

11.01.2021

Nový elektromobil

V závěru roku 2020 dorazil do města nový elektromobil. Pro potřeby Městského úřadu Železný Brod bylo pořízeno vozidlo Škoda CITIGOe iV.

07.01.2021

Mimořádná změna jízdních řádů

S platností od 11. ledna 2021.

07.01.2021

Daň z nemovitých věcí

Informace k podávání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí v návaznosti na platná opatření k minimalizaci rizika přenosu COVID-19.

05.01.2021

Místní poplatek za odpady v roce 2021

Zastupitelstvo města Železný Brod na svém zasedání dne 14. 12. 2020 usnesením č. 79/16Z/2020 schválilo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2021 ve výši 620,00 Kč za poplatníka a kalendářní rok.

04.01.2021

Mimořádná opatření vlády s platností od 27.12.2020

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemické situace vláda přistoupila k některým mimořádným opatřením:

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00