Informace pro občany

08.04.2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním.

02.03.2021

Provoz Městského úřadu Železný Brod

Informujeme občany o úředních hodinách a mimořádných opatřeních na Městském úřadu v Železném Brodě. Tato opatření budou platit na nezbytně nutnou dobu, jejich prodloužení nebo ukončení bude posouzeno na základě zkušeností nebo vývoje epidemiologické situace.

 

14.04.2021

Obnovení spojů na lince 841

Informujeme, že ve spolupráci s dopravcem BusLine LK budou s platností od tohoto čtvrtka, tj. od 15.4. obnoveny spoje 11 a 34 na lince 841 (spoje v 11:50 z Jablonce n/N a ve 13:15 ze Železného Brodu).

14.04.2021

Přerušení dodávky elektřiny

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 27. 4. 2021 od 7:30 do 17:30 hodin.

13.04.2021

Stavebně - technologická rekonstrukce čistírny odpadních vod

V Železném Brodu začala stavebně - technologická rekonstrukce čistírny odpadních vod s výhledovým zatížením pro 5500 napojených obyvatel.

12.04.2021

Nová mimořádná opatření od 12. 4. 2021

Od pondělí 12. dubna 2021 dochází k ukončení nouzového stavu a ke změně některých mimořádných opatření.

12.04.2021

Hasiči radí občanům

Pravidla pálení biologického odpadu.

12.04.2021

Sběr velkoobjemového odpadu

Ve sběrném dvoře se od poplatníků zapojených do systému odpadového hospodářství města odebírají objemné komunální odpady v množství max. 50 kg na poplatníka a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku.

12.04.2021

Práce na dalších úsecích v Trávníkách

Ve středu 14. dubna 2021 budou zahájeny práce na dalších úsecích komunikací v Trávníkách.

12.04.2021

Regenerace sídlišť

Dlouholetým záměrem města je regenerace sídliště Jiráskovo nábřeží. Na tzv. 5. etapu byla podána žádost v podzimních měsících roku 2020.

12.04.2021

Plánované přerušení dodávky elektřiny

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 22. 4. 2021 od 7:30 do 17:30 hodin.

09.04.2021

Pohádková kniha s medvídkem Vildou

Žáci ze 4. B ze ZŠ Školní v Železném Brodě pod vedením paní učitelky Šárky Šírové a ve spolupráci s Petrou Jetelovou ze společnosti Dentes Železný Brod, s. r. o. se zapojili do soutěže vyhlášené iniciativou "Oživíme Česko".

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00