Nemovistost, pozemky, vodoprávní

06.04.2020 - 22.04.2020 (Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky)

Opatření obecné povahy č. 1/2020 - povolení výjimky ze zákazu vjezdu do CHKO

06.04.2020 - 07.05.2020 (Ministerstvo zemědělství ČR)

Opatření obecné povahy podle lesního zákona

06.04.2020 - 22.04.2020 (Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy)

Opatření obecné povahy - úprava provozu na pozemích komunikacích "I/35 MÚK Rádelský mlýn"

01.12.2015 - 02.01.2024 (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha)

Výzva pro nedostatečně identifikované vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00