Nemovistost, pozemky, vodoprávní

03.06.2019 - 19.06.2019 (Městský úřad Železný Brod)

Usnesení - přerušení řízení o odstranění stavby - optická síť Zásada

03.06.2019 - 03.07.2019 (Státní pozemkový úřad - KPÚ Liberec)

Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr Hrubá Horka ppč.1630-2

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00