Organizace města

 

Organizační složky města
Pečovatelská služba Železný Brod Mgr. Eva Dolenská 483 391 902
Pečovatelská služba Bzí Mgr. Eva Dolenská 778 521 705
Městská knihovna Bc. Barbora Vymazalová 483 389 123
Informační a kulturní středisko

Alena Matějková

483 333 999
Sportovní centrum Železný Brod  Alena Antoszová, DiS. 778 747 500
 
Organizace zřizované městem
Městské muzeum Mgr. Petra Hejralová 483 389 081
Technické služby Města Železný Brod s.r.o. Radim Kovařík 731 010 407
Bytový podnik města Železný Brod Miloš Havlík 483 389 066
Teplo města Železný Brod s.r.o. Jaroslav Tichánek 607 250 975
Základní škola Školní Mgr. Zdeněk Kučera 483 389 063
Základní škola Pelechovská Mgr. Milan Hlubuček 484 355 501
ZUŠ Železný Brod Mgr. Eva Lédlová 483 389 327
Mateřská škola Koníček Helena Korecká 778 493 489
Mateřská škola Slunečná Daniela Lufinková 483 389 462
Mateřská škola Na Vápence Jitka Jírová 739 572 089
Středisko volného času Mozaika Jitka Šírková

778 494 827