Organizace města

 

Organizační složky města
Pečovatelská služba Železný Brod Ing. Ivo Ivanov 483 391 902
Pečovatelská služba Bzí Ing. Ivo Ivanov 770 164 580
Městská knihovna Mgr. Dana Hudíková 483 389 123
Informační a kulturní středisko

Alena Matějková

483 333 999
Sportovní centrum Železný Brod  Alena Antoszová, DiS. 778 747 500
 
Organizace zřizované městem
Městské muzeum Mgr. Petra Hejralová 483 389 081
Technické služby Města Železný Brod s.r.o. Ivo Havlíček 483 389 173
Bytový podnik města Železný Brod Miloš Havlík 483 389 066
Teplo města Železný Brod s.r.o. Jaroslav Tichánek 607 250 975
Základní škola Školní Mgr. Zdeněk Kučera 483 389 063
Základní škola Pelechovská Mgr. Milan Hlubuček 484 355 501
ZUŠ Železný Brod Mgr. Eva Lédlová 483 389 327
Mateřská škola Stavbařů Helena Korecká 778 493 489
Mateřská škola Slunečná Eva Dvořáková 483 389 462
Mateřská škola Na Vápence Jitka Jírová 739 572 089
Středisko volného času Mozaika Jitka Šírková

778 494 827

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00