Interaktivní mapa

Seznam akcí

 

01.01.2016

Pořízení kompostérů - 3. etapa

Pořízení kompostérů pro obyvatele města.

01.01.2015

Obnova zeleně na hřbitově v Železném Brodě

Obnova zeleně z důvodu špatného zdravotního stavu a špatné péče

01.01.2015

RPS Jiráskovo nábřeží - 4.etapa

Záměr regenerace sídliště na Jiráskově nábřeží, nové parkoviště, chodník a kontejnerová stání

01.01.2008

Modernizace knihovny

Přestavba bývalého výměníku a prádelny na knihovnu a multifunkční sál

Skautská klubovna

Vybudování nové skautské klubovny v Betlémské ulici, jako náhrada nevyhovujícího objektu.

Vybudování varovného systému

Vybudování varovného systému obyvatel před povodněmi a vyhotovení digitálního povodňového plánu.

01.01.2005

Greenway Jizera

Dlouhodobý projekt cykloturistů a samospráv na toku řeky Jizery od jejího pramene až po soutok s Labem u Káranného.

01.01.2016

Lávka přes Jizeru

Nová lávka přes Jizeru z důvodu dožilé konstrukce stávající obloukové lávky

01.01.2016

Trávníky

Obnova povrchů v historické části města

01.01.2015

Základní umělecká škola

Řešení přesunu ZUŠ do nových prostorů z nevyhovujícího objektu

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00