Rozvoj informačních systémů

Na projekt Rozvoj is vč. zvýšení bezpečnosti a elektronizace procesů v MěÚ Železný Brod byla podána žádost o dotaci byla podána žádost o dotaci v rámci IORP v na podzim roku 2018. Ačkoliv projekt prošel formální kontrolou, nebyl v té době podpořen kvůli vyčerpanému limitu finančních prostředků. Na konci roku 2018 však došlo k navýšení alokoace této výzvy a projekt tak bylo možné "dodatečně" podpořit.

V rámci projektu budeou pořízeny informační systémy městského úřadu, které zmodernizují postupy, zlepší evidenci majetku, zvýší bezpečnost sítě...

logo EU & MMR

 

Název projektu: Rozvoj is vč. zvýšení bezpečnosti a elektronizace procesů v MěÚ Železný Brod

reg. číslo: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006202

nejvyšší možná poskytnutná  dotace: 1 602 027,00Kč

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies