Všechny zprávy

07.07.2020 - 30.07.2020 (Městský úřad Železný Brod, odbor ÚPaRR)

Zrušení veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Skuhrov

03.07.2020 - 20.07.2020 (Městský úřad Železný Brod, stavební úřad)

Rozhodnutí o umístění stavby - optická síť Bzí 2019 v k.ú. Bzí u Železného Brodu

30.06.2020 - 16.07.2020 (Město Železný Brod, OVV)

Oznámení nálezu - mobilní telefon

29.06.2020 - 16.07.2020 (Město Železný Brod, Mgr. Josef Haas)

Vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru dopravy pro registr vozidel

25.06.2020 - 13.07.2020 (Město Železný Brod)

Usnesení z 28. zasedání Rady města Železný Brod

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00