Všechny zprávy

19.07.2019 - 05.08.2019 (Město Železný Brod)

Usnesení z 12.zasedání Rady města Železný Brod 11.7.2019

11.07.2019 - 12.08.2019 (Exekutorský úřad Brno - město,, Mgr. Jaroslav Homola)

Dražební vyhláška - elektronická dražba podílu ideální 1/3 stpč. 182, čp. 51, ppč. 1854/2, 3462 k.ú. Skuhrov

11.07.2019 - 30.07.2019 (Město Železný Brod, tajemník)

Vyhlášení výběrového řízení - úředník pro lesy, myslivost a rybářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00