Ostatní

01.04.2020 - 01.05.2020 (Vláda ČR)

Usnesení Vlády ČR - 312 - 349

01.04.2020 - 01.05.2020 (Vláda ČR)

Usnesení Vlády ČR - 350 - 354

27.03.2020 - 13.04.2020 (Město Železný Brod)

Mimořádné opatření – omezení úředních hodin

27.03.2020 - 14.04.2020 (Vláda ČR)

Usnesení Vlády ČR - 269 - 297

27.03.2020 - 14.04.2020 (Vláda ČR)

Usnesení Vlády ČR - 298 - 311

25.03.2020 - 14.04.2020 (Město Železný Brod, OVV - V. Brunclíková)

Usnesení z 23. zasedání Rady města Železný Brod dne 23.03.2020

24.03.2020 - 09.04.2020 (Město Železný Brod, tajemník Mgr. J. Haas)

Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

23.03.2020 - 23.04.2020 (Exekutorský úřad Praha - východ, JUDr. Marcel Smékal)

Usnesení o nařízení elektronické dražby - dražba nemovitostí k.ú. Desná II

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00