Ostatní

29.07.2021 - 16.08.2021 (SPÚ - Odbor pozemkových úprav)

Rozhodnutí o výměně nebo převodu vlastnických práv - KoPÚ Koberovy

28.07.2021 - 13.08.2021 (Město Železný Brod)

Usnesení z 46. zasedání Rady města Železný Brod

29.06.2021 - 19.08.2021 (Exekutorský úřad Pardubice)

Dražební vyhláška - elektronická dražba - 18.08.2021 - kú Jirkov u ŽB, LV 425

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty