Ostatní

05.10.2021 - 21.10.2021 (Město Železný Brod)

Usnesení z 48. zasedání Rady města Železný Brod

24.09.2021 - 08.11.2021 (Městský úřad Železný Brod - ÚPaRR)

Veřejná vyhláška - návrh zadání územního plánu Loužnice

17.09.2021 - 31.12.2022 (Ministerstvo zemědělství)

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství

17.09.2021 - 31.12.2023 (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)

Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 1.8.2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty