Aktuálně

17.07.2018

Výkopové práce v ulici Františka Balatky

V rámci opravy vodovodů a kanalizací v Trávníkách budou ve čtvrtek 19. července budou zahájeny výkopové práce v ulici Františka Balatky. Žádáme Vás o zvýšenou opatrnost při pohybu v této části města.

17.07.2018

Nová palubovka ve sportovní hale

V minulých dnech byla dokončena rekonstrukce palubovky ve sportovní hale. Přibližně 100 m2 dostalo od základů nový povrch včetně podkladních vrstev.

16.07.2018

Nová knihovna na Jiráskově nábřeží

V pondělí 9. 7. došlo k předání staveniště zhotoviteli nové knihovny, firmě B R E X, spol. s r.o. Od 1. srpna naplno vypuknou práce na přestavbě výměníku na novou knihovnu. Připravte se tak na zvýšený ruch okolo této stavby.

16.07.2018

Zahájení prací investičních akcí města

V minulých dnech byly zahájeny první práce na rekonstrukci veřejného osvětlení, které v letošním roce čeká dvě lokality města.

16.07.2018

Chodníky v Železném Brodě

Letošní rok je významným rokem pro některé části města, kde chyběly chodníky, po kterých by se dalo bezpečně pohybovat.

16.07.2018

Dokončení hlavních sanačních prací v areálu Exathermu

V současné době jsou dokončeny všechny hlavní bourací a sanační práce v areálu bývalého EXATHERMU. Všechny objekty byly zbořeny, odvezeny na příslušné skládky a byly odebrány vzorky z půdy z celé plochy areálu. Nyní bude nutné alespoň 2 týdny počkat na výsledek.

10.07.2018

Výstraha ČMHÚ

Silné bouřky

04.07.2018

Harmonogram stavebních prací - Trávníky

Během letních prázdnin se naplno rozjede rekonstrukce kanalizace, vodovodního řadu a následně finálních povrchů v Trávníkách.

04.07.2018

Malý Soptík 2018

Tak jako každý rok, soutěž s požární tématikou pro děti z mateřských škol, přinesla na hasičské hřiště spoustu radosti.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00