Aktuálně

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.(zde)

 

20.11.2020

Omezení úředních hodin

Pondělí: 8:00-13:00, středa 12:00-17:00. Tajemník Městského úřadu Železný Brod na základě usnesení vlády č. 994 ze dne 8. 10. 2020 (398/2020 Sb.) rozhodl o přijetí tohoto mimořádného opatření s účinností ode dne 21. listopadu 2020 od 0:00 hodin do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hodin:

 

24.11.2020

Studie "GGP - Současná česká rodina"

V následujících týdnech se na území města Železný Brod budou pohybovat pracovníci agentury SC&C, a to v rámci mezinárodního výzkumu, který se týká české rodiny. Cílem projektu je lépe porozumět, co se v posledních letech změnilo, co si lidé o rodině myslí a co plánují.

24.11.2020

Přerušení dodávky vody

V souladu s ustanovením § 9 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění oznamujeme, že z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení došlo, nebo může dojít k přerušení dodávky pitné vody v ul. Horecká (Železný Brod) a na Hrubé Horce, a to dne 24. 11. 2020 od 10:45 do 14:30 hodin.

19.11.2020

Situace v Železném Brodě

Podle dat poskytnutých Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR bylo k 19. 11. 2020 na území Železného Brodu celkem 82 osob pozitivních na COVID-19.

19.11.2020

Nové osvětlení podél garáží na sídlišti Vápenka v Železném Brodě

Na konci měsíce října byla dokončena akce na vybudování linie veřejného osvětlení s novými sloupy, svítidly a zemním provedením.

18.11.2020

Mimořádná opatření s platností od 18. 11. 2020

V pondělí 16. 11. 2020 vláda ČR projednala a schválila další úpravy krizových a mimořádných opatření:

18.11.2020

Africký mor prasat

Státní veterinární správa vydala leták k africkému moru prasat a prosí o aktivní přístup k nastalé situaci.

18.11.2020

Neočekávaný nález při rekonstrukci pomníku

V létě byla zahájena stavba kontejnerového stání na autobusové zastávce na Pelechově. Zároveň bylo rozhodnuto zrestaurovat pomník na památku padlých v 1. světové válce, který se nachází v jeho těsné blízkosti.

16.11.2020

Výluka na trati v úseku Železný Brod - Turnov

Provozovatel dráhy Správa železnic, s.o. informuje o výlukách, které budou probíhat ve dnech 30. listopadu 2020, 1., 2. a 3. prosince 2020 vždy od 7:20 hod. do 17:15 hod. na železniční trati 030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec v úseku Železný Brod - Turnov.

13.11.2020

Ocenění Městské knihovny v Železném Brodě

Rada Libereckého kraje na svém jednání dne 10. 11. 2020 usnesením č. 26/VI/20/RK vyhlásila výsledky soutěže Nejlepší knihovna Libereckého kraje. Městská knihovna Železný Brod získala ocenění v rámci okresu Jablonec nad Nisou a rada kraje rozhodla o poskytnutí finančního daru městské knihovně ve výši 10.000 Kč.

10.11.2020

Hasiči radí občanům: Detektory plynů

Pořiďte si pro svoji bezpečnost domácí detektor nebezpečných plynů.

 

 

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.

Informační letáky - Coronavir COVID 19

Informační letáky - Coronavir COVID 19

Na základě jednání Krajské epidemiologické komise Libereckého kraje, ve věci onemocnění Coronavirem COVID 19, informujeme občany v přiložených informačních letácích.

Stojany s dezinfekcí aneb Další boj proti koronaviru

Stojany s dezinfekcí aneb Další boj proti koronaviru

Jak jste si již mnozí jistě povšimli, přibyl v našem městě do venkovního mobiliáře k lavičkám a odpadkovým košům zcela nový prvek, a to venkovní stojany s dezinfekcí na ruce.

Dezinfekce pro školská zařízení v Železném Brodě

Dezinfekce pro školská zařízení v Železném Brodě

V souvislosti s uvolňováním vládních opatření vydaných ohledně šíření onemocnění COVID-19 se také město připravuje na zahájení výuky v jím zřizovaných školských zařízeních.

Poradenství COVID-19

Poradenství COVID-19

Liberecký kraj a Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. (ARR) nabízí poradenství v tíživých situacích, ve kterých se ocitli podnikatelé či zaměstnanci libereckého regionu v důsledku koronavirové krize.

Psychosociální linka

Psychosociální linka

Linka psychosociální pomoci pro Liberecký kraj.

Další distribuce roušek

Další distribuce roušek

V průběhu dnešního dne, tj. středy 8. dubna 2020, dokončují pracovnice Informačního a kulturního střediska rozvoz roušek pro všechny občany Železného Brodu ve věku 64-75 let. Každá občanka nebo občan této věkové skupiny obdrželi 2 ks roušek společně s informačním letákem. Bylo tak rozdáno přibližně 2 000 roušek.

Distribuce dezinfekce

Distribuce dezinfekce

V uplynulých dnech proběhla distribuce dalšího z ochranných prostředků – dezinfekce. Prostřednictvím Městského úřadu v Železném Brodě, hasičů a starostů některých obcí bylo rozvezeno celkem 620 l dezinfekce podle připraveného plánu.

První nanofiltry v Železném Brodě

První nanofiltry v Železném Brodě

V pátek 3. 4. 2020 dorazila na základě žádosti vedení města a Městského úřadu do Železného Brodu zásilka 2 750 kusů nanofiltrů, které připravili pracovníci Technické univerzity v Liberci. Jejich výroba a distribuce je financována z prostředků Krizového fondu Libereckého kraje.

Zpráva o distribuci roušek

Zpráva o distribuci roušek

V pondělí 30. 3. a v úterý 31. 3.2020 byla pracovnicemi Informačního a kulturního střediska města provedena distribuce roušek pro občany Železného Brodu ve věku nad 75 let.

Doporučení k ochraně před onemocnění koronavirem

Doporučení k ochraně před onemocnění koronavirem

Doporučení Ministerstva zdravotnicvtí ČR k používání některých ochranných prostředků.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00