Aktuálně

17.10.2017

Cesta k ZŠ Školní má nové zábradlí

Cesta k ZŠ Školní je již kompletně dokončena. V průběhu letních prázdnin započaly stavební práce. Byl zde položen zcela nový povrch, odtokové kanály vody pro případ silných dešťů a nové veřejné osvětlení. Stavební práce prováděly Technické služby města Železný Brod. V poslední fázi bylo instalováno nové zábradlí firmou JAPECH. Celková výstavba cesty byla financována z rozpočtu města a vyšla radnici na 990 000 Kč.

16.10.2017

Podpora jednotek požární ochrany obcí z rozpočtu Libereckého kraje

Z účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, byl pro JSDHO Železný Brod pořízen nafukovací raft se 6 pádly a plovoucí čerpadlo. Celková pořizovací cena je 87 612.80 Kč. Z Dotačního fondu Libereckého kraje bylo čerpáno 39 640 Kč. Město Železný Brod se podílí částkou 47 972.80 Kč.

09.10.2017

Kompostery

Kompostery zatím nebudou V loňském roce byla podána žádost o příspěvek na pořízení komposterů pro Město Železný Brod a vybrané okolní obce. Smyslem projektu bylo pořízení komposterů, které následně budou bezplatně zapůjčeny obyvatelům. Bohužel projekt nebyl podpořen, přestože splnil všechny náležitosti a parametry pro poskytnutí dotace.

09.10.2017

Objemný komunální odpad

Podzimní termín odběru objemných komunálních odpadů je stanoven na  pátek 13. 10 9 - 18 hodin a sobotu 14. 10  9 - 12 hodin  2x ročně se od poplatníků odebírají objemné komunální odpady zdarma bez ohledu na množství. Odebírání odpadů zdarma se týká poplatníků (fyzických osob) zapojených do systému odpadového hospodářství v Železném Brodě. Občané jiných obcí, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné podnikat, vše zaplatí dle platného ceníku.  

05.10.2017

Zrušení humanitární sbírky pro červený kříž

Humanitární sbírka šatstva, která měla proběhnout o víkendu 6. - 7. října musela být z technických důvodů bohužel zrušena. Prosíme tímto všechny dárce, aby své příspěvky nepřinášeli v avizovaném termínu. Náhradní termín sbírky bude včas ohlášen. Děkujeme za pochopení. 

05.10.2017

Nový informativní radar

Na počátku října byl v místní části Pelechov, umístěn informativní radar měřící rychlost vozidel na příjezdu od Semil. Jedná se o první lokalitu, kde byl radar umístěn. V budoucnu bychom rádi umístili i další takovéto radary, aby se podařilo snížit rychlost a vylepšit bezpečnost silničního provozu v Železném Brodě.

05.10.2017

Moštování - Zahrádkáři

Tradiční provoz spolkových moštáren byl pro letošní sezonu již zahájen. Z přebytků vašeho ovoce (jablka. hrušky) pro vás na počkání připraví kvalitní ovocný mošt. Moštuje se dle sjednaných časů, které si předem domluvíte na příslušných telefonních číslech.

05.10.2017

Náhradní rodinná péče - Informační setkání

Sociálně-právní ochrana dětí Železný Brod, organizace s ověřením doprovázení pěstounských rodin, ve spolupráci s kampaní Mít domov a rodinu, Vás v rámci Týdne náhradního rodičovství zve na informační setkání.

05.10.2017

Změna otvírací doby IKS

Od pondělí 2. 10. je otevřeno IKS dle zimní otevírací doby. PO - PÁ: 8.00 - 12.00 12.30 -16.00 SO: 9.00 - 12.00

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail:

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 2225-0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00