Rozhlas - hlášení

Aktuální hlášení, které bude v termínu 18.-20. 3. vždy každou druhou celou hodinu od 10 do 18 hodin hlásit městský rozhlas - zde.

Hlášení 20. 3.

INFORMACE ČESKÉ POŠTY:

Odnosné důchody splatné 20. a 22. března se budou doručovat v pondělí 23. března.

Hlášení 19. 3. 2020

Upozorňujeme občany, že z důvodu krizových opatření je sběrný dvůr do 27. 3. 2020 zcela uzavřen. O změnách Vás budeme informovat.

Pobočka České pošty v Železném Brodě mění provozní dobu. Nově bude otevřeno od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Doba od  10 do 12 hodin je vyhrazena pro klienty starší 65 let.

Hlášení do rozhlasu od 10 hod. po 2 hodinách dnes, od zítra v 10 a v 16 hod.

 

Hlášení 18.-20. 3. 2020 vždy každou druhou celou hodinu od 10 do 18 hodin

Hlášení krizového štábu: 

Od půlnoci z 18. na 19. 3. 2020 vláda zakazuje vycházení bez ochrany obličeje. Osobám starším 70 let vláda doporučuje po dobu trvání nouzového stavu vůbec nevycházet mimo obydlí, s výjimkou neodkladné návštěvy zdravotnického zařízení.


Dbejte na osobní hygienu. Často si myjte ruce vodou a mýdlem, používejte dezinfekční prostředky. Nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama. Na veřejnosti dodržujte odstup alespoň 2 metry mezi osobami.


Pokud osoby starší 65 let nemají nikoho, kdo by jim obstarával běžné záležitosti, zejména nákup potravin nebo léků, mohou se ve všední dny od 8.00 do 16.00 hod. obrátit na Pečovatelskou službu nebo Český červený kříž. V případě nouze také na městskou polici.


Úřední hodiny na všech pracovištích městského úřadu jsou do odvolání zrušeny. Návštěva úřadu je možná pouze po předchozím telefonickém objednání. Veškerá podání lze činit pouze dálkově.


Splatnost místního poplatku za odpady a místního poplatku ze psů na rok 2020 se odkládá o 3 měsíce. Poplatek je možné zaplatit jednorázově do 30. 6. 2020 nebo ve dvou stejných splátkách k 30. 6. 2020 a k 30. 9. 2020. Žádáme občany, aby upřednostnili platby bankovním převodem.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00