Kontakty

Fakturační adresa:
Město Železný Brod
náměstí 3. května 1, 468 22  Železný Brod

IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Městský úřad Železný Brod
Adresa: náměstí 3. května 1 - budova radnice ("A"), náměstí 3. května 18 - budova "B"

ID datové schránky: zbgbryd

 

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 - 12:00          13:00 - 17:00                
Středa   8.00 - 12:00          13:00 - 17:00                    

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý      8.00 - 12.00       
Čtvrtek   8.00 - 12.00             

Mimo úřední hodiny na objednání.

Odbor vnitřních věcí: Podatelna, CzechPOINT, Ověřování, Občanské průkazy, Cestovní doklady, Evidence obyvatel
Odbor dopravy: Registr vozidel, Registr řidičů
Živnostenský úřad
Odbor finanční: Pokladna

POZOR! Registr vozidel ve čtvrtek pouze na objednání! Děkujeme za pochopení.


Telefon - podatelna: 483 333 911
Fax: 483 333 952

Podatelna: podatelna@zelbrod.cz

 

Příjem podání v digitální a analogové formě: varianty podání

 

Organizační řád: organizační řád

Lidé

Jméno Telefon

Vedení

starosta
483 333 940, 602 648 193
pověřenec pro ochranu osobních údajů, PR manažer, sekretariát, stížnosti
483 333 941, 777 515 582
tajemník
483 333 921, 724 810 288
Městská policie
483 333 933, 602 646 188
483 333 999, 778 527 000
místostarosta
483 333 920, 725 435 921
483 333 952

Finanční odbor

vedoucí odboru
483 333 922
školství
483 333 950
mzdová účtárna, poplatek ze psů
483 333 947
pokladna, odpady
483 333 955
mzdy školy
483 333 983
účtárna - výdaje
483 333 965
účtárna - příjmy
483 333 946
pohledávky, majetek
483 333 956

Informační a kulturní středisko

vedoucí organizační složky, kultura, zpravodaj
483 333 999, 778 527 000
informační centrum, galerie
483 333 999, 602 716 133
informační centrum
483 333 999, 773 131 701

Kancelář tajemníka

správce IT
483 333 957, 724 229 884
Velitel JSDHO
731 010 407
krizové řízení
483 333 949, 602 144 028

Odbor dopravy

vedoucí odboru, zkušební komisař, přestupky BESIP
483 333 971
registr vozidel
483 333 975
registr řidičů
483 333 973
přestupky BESIP
483 333 970
registr vozidel
483 333 974
pozemní komunikace
483 333 972, 728 901 282

Odbor sociálních věcí

vedoucí, sociální kurátor, sociálně - právní ochrana dětí, manažer prevence kriminality, protidrogový koordinátor, národnostní menšiny
483 333 928, 728 856 901
kurátor pro děti a mládež, sociálně - právní ochrana dětí
483 333 969, 773 769 576
sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče (pěstounská péče, adopce, atd.)
483 333 979, 728 017 126
koordinátor komunitního plánování, sociální poradenství
778 763 079
sociální poradenství, parkovací průkazy O7, změna příjemce důchodu, žádosti do DPS
483 333 968, 773 787 849
sociálně - právní ochrana dětí, dohody o výkonu pěstounské péče
483 333 954, 777 718 903
sociální poradenství
483 333 998, 777 454 814

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

vedoucí odboru, dotační tituly
483 333 977, 777 718 905
pasporty majetku
483 333 980
investice města
483 333 976, 606 179 334
územní plánování
483 333 966
územní plánování
483 333 989, 776 147 140
administrace veřejných zakázek, registr smluv
483 333 988
nemovitosti města
483 333 944
investice města
483 333 964, 607 614 586

Odbor vnitřních věcí

vedoucí odboru, bytová agenda, petice
483 333 963, 773 769 574
evidence obyvatel
483 333 962
evidence obyvatel
483 333 962
cestovní doklady
483 333 961
matrika, vidimace a legalizace
483 333 926
občanské průkazy
483 333 960
podatelna
483 333 911
přestupky, volby
483 333 953

Odbor životního prostředí

vedoucí odboru, vodoprávní úřad
483 333 984, (723 518 492 - mobilní kontakt funguje jen při krizové situaci - povodni)
ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody a krajiny, povolování kácení dřevin rostoucí mimo les, evidence památných stromů
483 333 985
odpady samospráva, odpady sběrný dvůr
483 333 942
památková péče
483 333 981
ochrana ovzduší, odpady státní správa, odpady samospráva, odpady sběrný dvůr
483 333 924
státní správa lesů, rybářství, rybářské lístky, myslivost, lovecké lístky, koordinovaná závazná stanoviska
483 333 986

Stavební úřad

vedoucí stavebního úřadu
483 333 923
referent stavebního úřadu, zástupce vedoucí
483 333 943
referent stavebního úřadu
483 333 945

Živnostenský úřad

vedoucí odboru, evidence podnikatelů - registrace
483 333 929
kontrolní činnost, evidence podnikatelů - registrace
483 333 927

Správa, evidence a poplatky hrobových míst

Internát Bytového podniku města Železného Brodu, Příčná 350
483 390 886