Kontakty

Fakturační adresa:
Město Železný Brod
náměstí 3. května 1, 468 22  Železný Brod

IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633

Městský úřad Železný Brod
Adresa: náměstí 3. května 1 - budova radnice ("A"), náměstí 3. května 18 - budova "B"

ID datové schránky: zbgbryd


Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa   8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý    8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00

Odbor vnitřních věcí: Podatelna, CzechPOINT, Ověřování, Občanské průkazy, Cestovní doklady, Evidence obyvatel
Odbor dopravy: Registr vozidel, registr řidičů
Živnostenský úřad
Odbor finanční: Pokladna


Telefon - podatelna: 483 333 911

Podatelna: podatelna@zelbrod.cz

 

E-podatelna (elektronicky podepsaná podání): e-podatelna

Vyhledávání kontaktů:
Vedení
483 333 940, 602 648 193
Budova A, 1.patro
Mgr. Ivan Mališ
místostarosta
483 333 920, 725 435 921
Budova A, 1.patro
Mgr. Josef Haas
tajemník
483 333 921, 724 810 288
Budova A, 1.patro
Mgr. Tereza Červenková
pověřenec pro ochranu osobních údajů, PR manažer, sekretariát
483 333 941, 777 515 582
Budova A, 1.patro
483 333 999, 778 527 000
Budova A, přízemí
483 333 952
Pavel Hriník
Městská policie
483 333 933, 602 646 188
Budova A, přízemí
Finanční odbor
Věra Sochorová
vedoucí odboru
483 333 922
Budova A, 2.patro
Bc. Jana Nagyová
účtárna - výdaje
483 333 965
Budova A, 2.patro
Ivana Ševčíková
účtárna - příjmy
483 333 946
Budova A, 2.patro
Lenka Hazdrová
školství
483 333 950
Budova A, 2.patro
Iveta Jehličková
pokladna, odpady
483 333 955
Budova A, přízemí
Marcela Štrynclová
pohledávky, majetek
483 333 956
Budova A, přízemí
Jitka Ležáková
mzdy školy
483 333 983
Budova A, 2.patro
Petra Hermanová
mzdová účtárna, poplatek ze psů
483 333 947
Budova A, 2.patro
Informační a kulturní středisko
Alena Matějková
vedoucí organizační složky, kultura, zpravodaj
483 333 999, 778 527 000
Budova A, přízemí
Lucie Chvalinová
informační centrum, galerie
483 333 999, 602 716 133
Budova A, přízemí
Veronika Vebrová
informační centrum
483 333 999, 773 131 701
Budova A, přízemí
Odbor dopravy
Mgr. Jiří Horušický
vedoucí odboru, zkušební komisař, přestupky BESIP
483 333 971, 604 751 966
Budova B, přízemí
Jana Fialová
registr vozidel
483 333 975
Budova B, přízemí
Jaroslava Radochová
registr vozidel
483 333 974
Budova B, přízemí
Jitka Veselá
registr řidičů
483 333 973
Budova B, přízemí
Radka Hušková
přestupky BESIP
483 333 970
Budova B, přízemí
Miroslav Radostný
pozemní komunikace
483 333 972, 728 901 282
Budova B, přízemí
Odbor sociálních věcí
Bc. Eva Sasková
vedoucí, sociální kurátor, sociálně - právní ochrana dětí, manažer prevence kriminality
483 333 928, 728 856 901
Budova B, 1.patro
Bc. Šárka Jirošová
sociální poradenství, parkovací průkazy O7, změna příjemce důchodu, žádosti do DPS, protidrogový koordinátor, národnostní menšiny
483 333 968, 773 787 849
Budova B, 1.patro
Mgr. Markéta Halamová
sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče (pěstounská péče, adopce, atd.)
483 333 979, 728 017 126
Budova B,1.patro
Bc. Marcela Jarešová
sociálně - právní ochrana dětí, dohody o výkonu pěstounské péče
483 333 954, 777 718 903
Budova B, 1.patro
Bc. Jaroslav Čermák
kurátor pro děti a mládež, sociálně - právní ochrana dětí
483 333 969, 773 769 576
Budova B, 1.patro
Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Mgr. Martin Řehák
vedoucí odboru, dotační tituly
483 333 977, 777 718 905
Budova A, 2.patro
Ing. Dana Makovská
územní plánování
483 333 966
Budova A, 2.patro
Bc. Markéta Marková
územní plánování
483 333 966
Budova A, 2.patro
Iveta Polejová
nemovitosti města
483 333 944
Budova B, 1.patro
Milan Bakeš
investice města
483 333 964, 724 973 549
Budova A, 2.patro
Petr Kadlec
investice města
483 333 976, 607 614 586
Budova A, 2.patro
Ludmila Neugebauerová
administrace veřejných zakázek, registr smluv
483 333 988
Budova A, 2.patro
Odbor vnitřních věcí
Věra Brunclíková
vedoucí odboru, bytová agenda
483 333 963, 773 769 574
Budova B, přízemí
Jaroslav Dufek
správce IT
483 333 957, 724 229 884
Budova A, 2.patro
Kateřina Veličková
přestupky, volby, petice, stížnosti
483 333 953
Budova A, 1.patro
Ludmila Fidlerová
podatelna
483 333 911
Budova A, 1.patro
Ivana Ouhrabková
občanské průkazy
483 333 960
Budova B, přízemí
Jolana Novotná
matrika, vidimace a legalizace
483 333 926
Budova B, přízemí
Bc. Jakub Stejskal
krizové řízení
483 333 949, 602 144 028
Budova A, 2.patro
Monika Vohnoutová
evidence obyvatel
483 333 962
Budova B, přízemí
Jitka Jehličková
cestovní doklady
483 333 961
Budova B, přízemí
Stavební úřad
Iva Bryknarová
vedoucí stavebního úřadu
483 333 923
Budova B, 1.patro
Jaroslav Fetter
referent stavebního úřadu, zástupce vedoucí
483 333 943
Budova B, 1.patro
Roman Lhota
referent stavebního úřadu
483 333 942
Budova B, 1.patro
Šárka Nejedlová
referent stavebního úřadu
483 333 945
Budova B, 1.patro
Jaroslav Paldus
referent stavebního úřadu
483 333 943
Budova B, 1.patro
Živnostenský úřad
Monika Králová
vedoucí odboru, evidence podnikatelů - registrace
483 333 929
Budova A, 2.patro
Květa Rulcová
kontrolní činnost, evidence podnikatelů - registrace
483 333 927
Budova A, 2.patro
Odbor životního prostředí
Mgr. Martin Hoření
vedoucí odboru, vodoprávní úřad
483 333 984, (723 518 492 - mobilní kontakt funguje jen při krizové situaci - povodni)
Budova B, 1.patro
Ing. Lukáš Staněk
státní správa lesů, rybářství, rybářské lístky, myslivost, lovecké lístky, koordinovaná závazná stanoviska
483 333 986
Budova B, 1.patro
Dana Picková
památková péče
483 333 981
Budova B, 1.patro
Bc. Vitězslav Prchal
ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody a krajiny, povolování kácení dřevin rostoucí mimo les, evidence památných stromů
483 333 984, 725 047 950
Budova B, 1.patro
Miloš Pala
ochrana ovzduší, odpady státní správa, odpady samospráva, odpady sběrný dvůr
483 333 924, 728 005 195
Budova B, 1.patro
Správa, evidence a poplatky hrobových míst
Božena Potocká
Internát Bytového podniku města Železného Brodu, Příčná 350
483 390 886
Po: 9:00 - 16:00h, Út - Pá: 9:00 - 13:00h

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00