Ztráty a nálezy

 Problematiku ztrát a nálezů upravuje nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platný od 1.1.2014 (§ 1051 - § 1065).
Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.
Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena. Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.
Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem. Zjistí-li obec sama vlastníka, zejména z nezaměnitelného označení věci, oznámí mu nález a vyzve ho, aby si věc převzal.
Obec rozhodne, jak bude nalezená věc uschována. Souhlasí-li s tím nálezce či jiná osoba a je-li to vhodné, může obec rozhodnout, že věc bude uschována u této osoby. Věci značné hodnoty, zejména peníze o vyšší částce, obec odevzdá zpravidla do soudní úschovy nebo je uloží jiným vhodným způsobem.
Věc, která se nedá uschovat bez patrné škody nebo kterou lze uschovat jen s nepoměrnými náklady, obec prodá ve veřejné dražbě.
Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Evidenci ztrát a nálezů vede matrika - přízemí budovy B, kancelář č. 101.

 

Kontakt: Jolana Novotná, tel. 483 333 926 e-mail j.novotna@zelbrod.cz

Aktuální seznam nalezených věcí, evidovaných na Městském úřadě v Železném Brodě

 Poř.č. Datum Název
 1/2020 03.02.2020 batoh
5/2020 30.06.2020 mobilní telefon Honor
6/2020 11.08.2020 fotoaparát
7/2020 17.09.2020 mobilní telefon SAMSUNG
1/2021 25.01.2021 prstýnek
2/2021 25.02.2021 sekera a gumová palice
3/2021 10.05.2021 real power banka
5/2021 01.06.2021 sluneční brýle
6/2021 08.07.2021 peněženka s finanční hotovostí
7/2021 20.09.2021 mobilní telefon
8/2021 25.10.2021 dron
9/2021 01.11.2021 mobilní telefon MI
1/2022 14.02.2022 mobilní telefon NOKIA
2/2022 04.03.2022 kufr s oblečením
3/2022 20.05.2022 mobilní telefon NOKIA
6/2022 13.06.2022 taška
7/2022 13.06.2022 batoh
8/2022 15.06.2022 mobilní telefon
9/2022 29.06.2022 dron
10/2022 07.09.2022 sada diabetika
11/2022 13.09.2022 peněženka
12/2022 26.09.2022 mobilní telefon Sony XPERIA
13/2022 17.10.2022

mobilní telefon Apple

14/2022 18.10.2022 cestovní taška s oblečením
15/2022 31.10.2022 peněženka
16/2022 07.11.2022 taška s porcelánovým nádobím
17/2022 08.12.2022 pánské hodinky
1/2023 06.03.2023 finanční hotovost
2/2023 15.03.2023 klíče od auta
3/2023 06.04.2023 mobilní telefon SAMSUNG
4/2023 22.06.2023 mobilní telefon SAMSUNG
5/2023 21.08.2023 koloběžka
7/2023 03.10.2023 rybářský prut
9/2023 12.10.2023 řetízek ze žlutého kovu
10/2023 02.11.2023 klíče od vozidla
11/2023 07.11.2023 kabelka
12/2023 12.12.2023 peněženka
  1/2024 31.01.2024 mobilní telefon SAMSUNG + svazek klíčů
 2/2024 31.01.2024 svazek klíčů
 3/2024 07.02.2024 dámské hodinky
 4/2024 07.02.2024 peněženka
 5/2024 13.05.2024 řetízek

Sem vložte text

Sem vložte text