Ztráty a nálezy

 Problematiku ztrát a nálezů upravuje nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platný od 1.1.2014 (§ 1051 - § 1065).
Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.
Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena. Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.
Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem. Zjistí-li obec sama vlastníka, zejména z nezaměnitelného označení věci, oznámí mu nález a vyzve ho, aby si věc převzal.
Obec rozhodne, jak bude nalezená věc uschována. Souhlasí-li s tím nálezce či jiná osoba a je-li to vhodné, může obec rozhodnout, že věc bude uschována u této osoby. Věci značné hodnoty, zejména peníze o vyšší částce, obec odevzdá zpravidla do soudní úschovy nebo je uloží jiným vhodným způsobem.
Věc, která se nedá uschovat bez patrné škody nebo kterou lze uschovat jen s nepoměrnými náklady, obec prodá ve veřejné dražbě.
Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Evidenci ztrát a nálezů vede matrika - přízemí budovy B, kancelář č. 101.

 

Kontakt: Jolana Novotná, tel. 483 333 926 e-mail j.novotna@zelbrod.cz

Aktuální seznam nalezených věcí, evidovaných na Městském úřadě v Železném Brodě

 Poř.č. Datum Název
1/2017 02.01.2017 finanční hotovost
3/2017 06.04.2017 finanční hotovost
5/2017 12.06.2017 zlatý prstýnek
6/2017 20.07.2017 náramkové hodinky
7/2017 22.08.2017

víčko od nádrže osobního automobilu s klíči

8/2017 29.09.2017  mobilní telefon Samsung
1/2018 15.01.2018 peněženka
2/2018 15.01.2018 autorádio
3/2018 15.01.2018 tablet
4/2018 07.05.2018 mobilní telefon HUAWEI
5/2018 07.05.2018 dalekohled
7/2018 01.08.2018 sportovní taška  
8/2018 17.08.2018 mobilní telefon SAMSUNG
11/2018 28.08.2018 proutěný košík
12/2018 21.09.2018 dioptrické brýle
 1/2019 28.01.2019 autorádio
2/2019 04.02.2019 mobilní telefon HUAWEI
3/2019 18.03.2019 klíčenka s finanční hotovostí
6/2019 06.05.2019 kožené rukavice
7/2019 13.05.2019 vlajka ČR
8/2019 27.05.2019 mobilní telefon NOKIA
10/2019 20.08.2019 svazek klíčů od vozidla
11/2019 29.08.2019 finanční hotovost
12/2019 24.09.2019 mobilní telefon HUAWEI
13/2019 02.10.2019 taška + kufr
14/2019 24.10.2019 bezdrátová sluchátka
15/2019 26.11.2019 finanční hotovost
 1/2020 03.02.2020 batoh
2/2020 08.04.2020 finanční hotovost
3/2020 30.06.2020 mobilní telefon Honor
4/2020 11.08.2020 fotoaparát
5/2020 17.09.2020 mobilní telefon SAMSUNG

Sem vložte text

Sem vložte text

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00