Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Město Železný Brod se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (https://www.zeleznybrod.cz/cz/)

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupnost obsahu

Níže uvedený obsah není přístupný:

Z důvodu nepřiměřené zátěže

Na internetových stránkách jsou nabízeny i informace v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje. Tyto formáty jsou také vhodnější pro tisk, nebo pro stažení kompletních dokumentů. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout software - např. Word Viewer, Libre Office, Acrobat Reader. V moderních webových prohlížečích je již integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů.
Město Železný Brod se snaží zveřejněvat PDF s textovou vrstvou. U dokumentů přeposlaných z jiných subjektů (obvykle uveřejňované na úřední desce) či starších dokumentů mohou být i tyto dokumenty bez strojově čitelné vrstvy (převedené do PDF skenováním).


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 12. prosince 2022.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

 
Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu:

Město Železný Brod
náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod
tel.: 483 333 911
e-mail: podatelna@zelbrod.cz

 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz