Železnobrodský jarmark

Z ouřadu purkmistrovského staroslavného města Železného Brodu se všem domácím i cizím na vědomost dává, že se v našem městě uskuteční v termínu 6.–8. 6. slavný ŽELEZNOBRODSKÝ JARMARK 2025.

Kulturní program akce, plán uzavírek místních komunikací v době konání akce, informace pro stánková místa - budou zveřejněna až na začátku roku 2025.