Železnobrodský jarmark

Děkujeme vám všem za návštěvu Železnobrodského jarmarku a již nyní se můžete těšit na další ročník v červnu 2023. 

 

Z ouřadu purkmistrovského staroslavného města Železného Brodu se všem domácím i cizím na vědomost dává, že se v našem městě uskuteční slavný ŽELEZNOBRODSKÝ JARMARK v termínu 10.–12. 6. 2022.

Stánková místa

 • prodej míst bez možnosti výběru – místo je po přijetí platby přiděleno
 •  1 místo 3,5 x 2 m = 700 Kč/den, 1 400 Kč za 2 nebo 3 dny
 • prodávají se místa v ul. Obránců míru (od Malého náměstí po hasičské hřiště a od Malého náměstí po ul. Masarykova - most) - veškerá místa jsou zády k řece Jizeře a čelem k obytným domům
 • platby na účet jsou přijímány od úterý 19. 4. (na dřívější platby není brán zřetel) - platba se zobrazí na našem účtu do druhého dne - tedy děkujeme za trpělivost, ale nejpozději do 2. dne od odeslání platby - vám místo bude přiděleno
 • platbu proveďte na účet číslo 19-0963249319 / 0800
 • při platbě uveďte VS (variabilní symbol) 209
 • do zprávy pro příjemce uveďte: JARMARK – PŘÍJMENÍ (vaše příjmení slouží pro identifikaci platby)
 • po odeslání platby pošlete informaci na e-mail: kultura@zelbrod.cz nebo SMS na 778 527 000 - abychom věděli kam vám máme poslat přidělené číslo stánku
 • AKTUÁLNĚ JE ze 149 míst volných: 60 míst od Malého náměstí po hasičské hřiště a 15 od Malého náměstí po ul. Masarykova  - tedy celkem 75 míst
 • schematická mapka míst zde

 

 

Stánková místa – prodej hotově s možností výběru stánkového místa lze i nadáíle v TIC Železný Brod

 • kdykoliv dle otevírací doby TIC Železný Brod (po-so: 9-16 hodin)
 • místo: TIC Železný Brod (budova radnice „A“ – vpravo)
 • prodávají se pouze místa v ul. Obránců míru (žlutá zóna) - od Malého náměstí po hasičské hřiště, Jiráskovo nábřeží bude po dobu jarmarku v rekonstrukci
 • platba: pouze hotovost dle ceníku: 1 místo 3,5 x 2 m = 700 Kč/den
 •                                                                                                          1 400 Kč za 2 nebo 3 dny

Platba je místním poplatkem za zábor veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města Železný Brod č. 1/20019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství vydané, vydané na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Platba je za stánkové místo. Elektrický proud ke stánkovému místu nezajišťujeme. Výběr místního poplatku probíhá dle daňového řádu. Na místní poplatek se nevztahují ustanovení občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách sjednávaných prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. Již uhrazený místní poplatek nelze vrátit. Nebude-li zaplacené místo v příslušný den obsazeno do 9 hodin, bude využito pro potřeby jiného prodejce., Zaplacením poplatku se prodejce zavazuje, že se bude řídit pravidly pro konání Jarmarku a pokyny strážníků Městské policie Železný Brod. Je přísně zakázáno při stavbě stánků, zatloukat zajišťovací kolíky do vozovky, chodníku i přilehlých travnatých ploch. Z důvodu bezpečnosti a zajištění průjezdu vozidel IZS, lze k prodeji použít jen lehce rozebíratelný a odstranitelný stánek. Prodej z karavanů a přívěsných vozíků není povolen. Městská policie Železný Brod si vyhrazuje právo stánky, které nebudou odpovídat výše zmíněným požadavkům odstranit na náklady majitele, poplatek za prodejní místo nebude vrácen.

 

Uzavírky a omezení dopravy ve městě v době konání ŽB jarmarku

Mapa uzavírek zde.

Od 6. 6. bude uzavřena část ulice Jiráskovo nábřeží, vjezd do ulice Smetanovo zátiší z náměstí 3. května, celé náměstí 3. května a prostor tržnice.

Od 10. 6. bude uzavřena celá ulice Obránců míru a Malé náměstí. V ulici Husova bude zaveden obousměrný provoz. Konec těchto omezení bude 13. 6. ráno.

Žádáme občany, aby v této době sledovali pozorně dopravní značení. Vyhnete se tak možnému postihu. Vozidla, která budou ponechána tam, kde budou tvořit překážku nebo v uzavřených ulicích budou odtažena.

Kulturní program akce na podiu na Malém náměstí

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies