Železnobrodský jarmark 2022

Z ouřadu purkmistrovského staroslavného města Železného Brodu se všem domácím i cizím na vědomost dává, že se v našem městě uskuteční slavný ŽELEZNOBRODSKÝ JARMARK v termínu 10.–12. 6. 2022.

Stánková místa – prodej převodem bez možnosti výběru stánkového místa od 19. 4. 2022

 • prodej míst bez možnosti výběru – místo je po přijetí platby přiděleno
 •  1 místo 3,5 x 2 m = 700 Kč/den, 1 400 Kč za 2 nebo 3 dny
 • prodávají se místa v ul. Obránců míru (od Malého náměstí po hasičské hřiště a od Malého náměstí po ul. Masarykova - most) - veškerá místa jsou zády k řece Jizeře a čelem k obytným domům
 • platby na účet jsou přijímány od úterý 19. 4. (na dřívější platby není brán zřetel) - platba se zobrazí na našem účtu do druhého dne - tedy děkujeme za trpělivost, ale nejpozději do 2. dne od odeslání platby - vám místo bude přiděleno
 • platbu proveďte na účet číslo 19-0963249319 / 0800
 • při platbě uveďte VS (variabilní symbol) 209
 • do zprávy pro příjemce uveďte: JARMARK – PŘÍJMENÍ (vaše příjmení slouží pro identifikaci platby)
 • po odeslání platby pošlete informaci na e-mail: kultura@zelbrod nebo SMS na 778 527 000 - abychom věděli kam vám máme poslat přidělené číslo stánku
 • AKTUÁLNĚ JE ze 149 míst volných: 60 míst od Malého náměstí po hasičské hřiště a 15 od Malého náměstí po ul. Masarykova  - tedy celkem 75 míst
 • schematická mapka míst zde

 

 

Stánková místa – prodej hotově s možností výběru stánkového místa lze i nadáíle v TIC Železný Brod

 • kdykoliv dle otevírací doby TIC Železný Brod (po-so: 9-16 hodin)
 • místo: TIC Železný Brod (budova radnice „A“ – vpravo)
 • prodávají se pouze místa v ul. Obránců míru (žlutá zóna) - od Malého náměstí po hasičské hřiště, Jiráskovo nábřeží bude po dobu jarmarku v rekonstrukci
 • platba: pouze hotovost dle ceníku: 1 místo 3,5 x 2 m = 700 Kč/den
 •                                                                                                          1 400 Kč za 2 nebo 3 dny

Platba je místním poplatkem za zábor veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města Železný Brod č. 1/20019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství vydané, vydané na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Výběr místního poplatku probíhá dle daňového řádu. Na místní poplatek se nevztahují ustanovení občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách sjednávaných prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. Již uhrazený místní poplatek nelze vrátit. Nebude-li zaplacené místo v příslušný den obsazeno do 9 hodin, bude využito pro potřeby jiného prodejce., Zaplacením poplatku se prodejce zavazuje, že se bude řídit pravidly pro konání Jarmarku a pokyny strážníků Městské policie Železný Brod. Je přísně zakázáno při stavbě stánků, zatloukat zajišťovací kolíky do vozovky, chodníku i přilehlých travnatých ploch. Z důvodu bezpečnosti a zajištění průjezdu vozidel IZS, lze k prodeji použít jen lehce rozebíratelný a odstranitelný stánek. Prodej z karavanů a přívěsných vozíků není povolen. Městská policie Železný Brod si vyhrazuje právo stánky, které nebudou odpovídat výše zmíněným požadavkům odstranit na náklady majitele, poplatek za prodejní místo nebude vrácen.

 

Uzavírky a omezení dopravy ve městě v době konání ŽB jarmarku

Mapa uzavírek zde.

Od 6. 6. bude uzavřena část ulice Jiráskovo nábřeží, vjezd do ulice Smetanovo zátiší z náměstí 3. května, celé náměstí 3. května a prostor tržnice.

Od 10. 6. bude uzavřena celá ulice Obránců míru a Malé náměstí. V ulici Husova bude zaveden obousměrný provoz. Konec těchto omezení bude 13. 6. ráno.

Žádáme občany, aby v této době sledovali pozorně dopravní značení. Vyhnete se tak možnému postihu. Vozidla, která budou ponechána tam, kde budou tvořit překážku nebo v uzavřených ulicích budou odtažena.

Kulturní program akce na podiu na Malém náměstí

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies