Železnobrodský jarmark

Z ouřadu purkmistrovského staroslavného města Železného Brodu se všem domácím i cizím na vědomost dává, že se bude v našem městě v termínu 7.-9. června konat slavný ŽELEZNOBRODSKÝ JARMARK 2019.

Informace pro stánkaře:

Usnesením ZM č. 16/4Z/2019 ze dne 18. 3. 2019 byla schválena nová obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za zábor veřejného prostranství. Tímto se mění ceník pro prodej stánkových míst při akci Železnobrodský jarmark.

Poplatky za stánková místa: 700 Kč/den; v případě záboru od pátka do neděle se poskytuje úleva 1/3, tj. 1 400 Kč/tři dny

U stánkařů se nerozlišuje, zda se jedná o řemeslné výrobce či komisní prodejce.

Nerozlišuje se ani podoba stánku (nůžkové stany, dřevěné konstrukce, apod.)

Termín zahájení prodeje stánkových míst je stanoven na 15. 5. od 8 hodin a následně každý všední den v čase 8–18 hodin. Stánková místa se prodávají na služebně Městské policie Železný Brod (přízemí budovy radnice "A"). Platba za stánková místa přijímána pouze v hotovosti. Více info na tel. č.: 483 333 933 - Městská policie Železný Brod.

Vymezení stánkových míst:

Jiráskovo nábřeží (modrá zóna)

nábřeží Obránců míru (žlutá zóna) - pouze od Malého náměstí po hasičské hřiště

Stánková místa – prodej převodem bez možnosti výběru stánkového místa od 20. 5. 2019

  • prodej zbývajících míst bez možnosti výběru – místo je pro přijetí platby přiděleno
  • platby na účet jsou přijímány od pondělí 20. 5. (na dřívější platby není brán zřetel)
  • platbu proveďte na účet číslo 19-0963249319 / 0800
  • při platbě uveďte VS (variabilní symbol) 209
  • do zprávy pro příjemce uveďte slova: JARMARK – PŘÍJMENÍ (vaše příjmení slouží pro identifikaci platby)
  • po zaplacení vám bude přiděleno číslo
  • podrobné informace a číslo vašeho stánkového místa na e-mailu: kultura@zelbrod nebo na 778 527 000

Platba je místním poplatkem za zábor veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky města Železný Brod č. 1/20019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství vydané, vydané na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Výběr místního poplatku probíhá dle daňového řádu. Na místní poplatek se nevztahují ustanovení občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách sjednávaných prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. Již uhrazený místní poplatek nelze vrátit.

 

Program akce

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00