Železnobrodský jarmark

Z ouřadu purkmistrovského staroslavného města Železného Brodu se všem domácím i cizím na vědomost dává, že se v našem městě v roce 2020 slavný ŽELEZNOBRODSKÝ JARMARK s ohledem na onemocnění COVI-19 neuskutečnil.

 

V pondělí 29. 6. 2020 byl na jednání ZM předložen návrh na novou koncepci Železnobrodského jarmarku pro rok 2021. Zastupitelé schválení koncepce odložili a požadují, aby se do vytvoření nové koncepce zapojila široká veřejnost formou ankety.

Anketa je  - zde - prosíme o její vyplnění nejpozději do 13. 9. 2020. Děkujeme.

Z výsledků ankety bude vytvořen materiál na koncepci Železnobrodského jarmarku v roce 2021 a bude předložen na jednání ZM dne 21. 9. 2020.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00