O městě

Město Železný Brod

leží v malebném údolí řeky Jizery na rozhraní Českého ráje, Jizerský hor a Krkonoš.

Vzniklo původně jako osada Brod (nebo také Brodek) mezi 11.–12. stoletím, kdy se přes Jizeru brodili obchodníci na zemské obchodní stezce vedoucí z Prahy do Německa a Polska. První městská práva osadě udělil ve 13. století Přemysl Otakar II. Roku 1468 vypálila město lužická vojska, ale již roku 1501 král Vladislav II. Jagellonský obnovuje městská práva, uděluje městu krásný a honosný městský znak a pravděpodobně od této doby je Brod nazýván Brodem Železným. Od 14. století se v okolí těžila železná ruda. Na konci třicetileté války byla těžba pro nedostatek dřeva ukončena a město bylo podruhé vypáleno Švédy. Roku 1660 dostalo hrdelní právo a roku 1695 právo výročních trhů – jarmarků. Tímto se městečko stalo hospodářským střediskem celého podhůří.

Ve 2. polovině 19. století nastal velký rozvoj města založením textilní továrny německým baronem Liebiegem. V dosud dřevěném městečku se začínají stavět zděné budovy v empírovém slohu a vzniká řada spolků, z nichž některé existují dodnes. Na konci 19. a začátku 20. století začal rozvoj sklářské výroby a brusíren. V roce 1920 byla otevřena první česká odborná škola sklářsko-obchodní a Železný Brod se tak stal městem skla a bižuterie, což ho proslavilo po celém světě.

Železný Brod svírá údolí řeky Jizery a v současné době má město 6.000 obyvatel včetně 11 obecních částí, které jsou rozesety po okolních stráních. Jsou to vesničky Bzí, Veselí, Těpeře, Chlístov, Splzov, Pelechov, Hrubá Horka, Malá Horka, Jirkov, Střevelná a Horská Kamenice.

Ve městě a jeho blízkém okolí můžete navštívit řadu historických památek. Kulturní zážitek přinese návštěva Městské galerie Vlastimila Rady nebo Městského divadla, které najdete v budově radnice. V průběhu celého roku se můžete stát účastníkem některé z akcí, kterých město nabízí velké množství. Jistě si z bohaté nabídky vyberete, ať preferujete kulturu nebo sport. Mezi největší kulturní akce města patří: Železnobrodský jarmark, který se koná vždydruhý červnový víkend a celé město zaplní velké množství stánků s občerstvením a tradičními výrobky, atrakce a nechybí bohatý doprovodný kulturní program pro děti i dospělé a Skleněné městečko,slavnost sklářského řemesla, která se koná o víkendu v druhé polovině září. K vidění je sklářský veletrh, výroba skla, výstavy, odborné semináře a bohatý kulturní program.

Pro turisty město nabízí mnoho možností. V letních měsících například návštěvu Městského koupaliště či sjíždění řeky Jizery, nebo tradiční výstavu studentských prací ve Střední umělecko-průmyslové škole sklářské. Celoročně lze využít tenisové kurty a další sportovní areály.
Hezkým zážitkem může být i procházka po Poznávacím okruhu Trávníky, který začíná na Malém náměstí u kostela sv. Jakuba Většího se zvonicí, cesta nás vede prostředím lidové architektury, památkovou zónou roubených a zděných staveb a pískovcových kašen. Na trase okruhu Trávníky je možnost navštívit Minimuzeum skleněných betlémů s prodejnou skla a korálkovou dílničkou (www.minimuzeum.wix.com/betlemy).

Partnerskými městy Železného Brodu jsou Chvalíkovice / Česká republika - Slezsko (www.chvalikovice.cz), Olszyna / Polsko (http://www.olszyna.pl) a Lauscha / Německo (www.lauscha.de)