Kam za kulturou

 

Městské divadlo

nám. 3.května 1, Železný Brod, tel.:483 333 925

Divadlo se nachází v prvním poschodí radnice. Jeho kapacita je 320 míst. Divadelní sál byl vybudován v roce 1936 jako přístavba k budově radnice. Oponu pro městské divadlo namaloval malíř Vlastimil Rada společně s Václavem Rabasem. Rekonstruovaná opona se nyní nachází v městské galerii, současná opona je z rukou sochaře M. Hrachy. Divadlo využívají jak zájezdové scény, tak zdejší ochotnický spolek DS Tyl Železný Brod, o.s. 

 

KC Kino

Husova 697,  468 22 Železný Brod

Variabilní kulturní prostor pro 200 diváků. V pravidelných intervalech hrajeme pro malé děti i pro seniory, pro maminky na mateřské dovolené, pro mladé publikum, pro náročné diváky i pro ty, kdo si chtějí v kině hlavně odpočinout. Hrajeme až šestkrát týdně a to pro jakýkoliv počet diváků, cestu do kina tedy nikdy nebudete vážit zbytečně!

Vedle filmových představení i další kulturní program - koncerty, besedy, přednášky, autorská čtení, divadelní představení, výstavy a  další kulturní akce. Ve foyer, které je otevřené vždy minimálně hodinu před začátkem představení, je pro vás vždy přichystána káva a čaj.

 

Městská galerie Vlastimila Rady

nám. 3.května, 468 22 Železný Brod, tel.:483 333 925

Galerie se nachází v přízemí radnice. Přístupná je od roku 1995. Najdeme zde stálou expozici obrazů, kreseb a fotografií malíře Vlastimila Rady, který několik let žil v Železném Brodě. Zajímavostí je vystavená rekonstruovaná opona z roku 1923, kterou Vlastimil Rada namaloval pro zdejší městské divadlo. V prostorách galerie jsou také výstavní prostory, kde se v průběhu celého roku pořádají výstavy s různou tematikou.

 

Cestovatelské přednášky

KC Kino, Husova 697,  468 22 Železný Brod

Cestovatelské přednášky pořádá IKS Železný Brod v KC Kino. Vstupné 50 Kč.

 

Městské muzeum v Železném Brodě 

náměstí 3 května 37, Železný Brod, tel. 483 389 081

Městské muzeum má dvě expozice: sklářská expozice se nachází v tzv. Klemencovsku na náměstí, národopisná expozice potom v tzv. Bělišti. Sklářská expozice městského muzea představuje historii sklářské výroby na Železnobrodsku, proslulé železnobrodské figurky a galerii tavené skleněné plastiky světově proslulých výtvarníků Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského.

 

Minimuzeum skleněných betlémů 

Železná 103, Železný Brod, mob.: 777 168 470

Unikátní sbírka 60ti skleněných betlémů, jediná svého druhu na světě. při minimuzeu i prodejna skla (skleněné betlémy, figurky, květiny, korále, ad.) a korálková dílnička.

 

Národopisná expozice Městského muzea – Běliště

Běliště čp 57, Železný Brod, tel. 483 391 149, 483 389 081

V jedné z největších a nejkrásnějších lidových staveb v Železném Brodě, která je součástí památkové rezervace Trávníky, sídlí národopisná expozice městského muzea.