Volby

Volby do zastupitelstev obcí

Dle rozhodnutí prezidenta republiky se volby do zastupitelstev obcí uskuteční v pátek 23.09.2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24.09.2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

 

Výsledky voleb do zastupitelstva města Železný Brod - celkové

Výsledky voleb do zastupitelstva města Železný Brod - okrsky

 

Informace pro voliče

Žádost o zápis do dodatku seznamu voličů

Výzva voličů ke kontrole platnosti OP

Informace o počtu a sídle volebních okrsků města Železný Brod

Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí města Železný Brod

Vyrozumění o povinném školení k volbám (zapisovatel, předseda, místopředseda)

Seznam zaregistrovaných volebních stran registračním úřadem Železný Brod a vylosovaných čísel volebních stran

Oznámení o době a místě konání voleb

Telefonní seznam volebních okrsků POÚ Železný Brod a stálé služby ve dnech voleb

 

Informace pro kandidující subjekty

Informace pro kandidáty - registrační úřad a počty

Vzor KL politická strana / politické hnutí

Vzor KL koalice

Vzor KL nezávislý kandidát

Vzor KL sdružení nezávislých kandidátů

Vzor KL sdružení politické strany / politického hnutí a nezávislých kandidátů

Vzor prohlášení kandidáta

Vzor petice

Delegování členů do okrskových volebních komisí města Železný Brod zaregistrovanými volebními stranami

Vzor tzv. "delegačenky"

Vzor pověření k delegování členů do okrskových volebních komisí města Železný Brod

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies