Volby

Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky

 

Dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 85/2018 Sb. ze dne 23. května 2018 se volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu České Republiky uskuteční v pátek 05.10.2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 06.10.2018 v době od 8:00 do 14:00 hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR by po té proběhlo v pátek 12.10.2018 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13.10.2018 v době od 08:00 do 14:00 hodin.

 

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení o době a místě konání voleb

Telefonní seznam volebních okrsků POÚ Železný Brod

Odkaz na výsledky voleb do zastupitelstva města Železný Brod (celkové, jednotlivé okrsky)

Zvolení zastupitelé města Železný Brod dle abecedy

 

Volby do zastupitelstev obcí

Informace pro kandidující subjekty: Právo být volen, kandidátní listiny

Informace pro kandidující subjekty: Registrační úřad, počty volených členů zastupitelstev ORP, max. počty kandidátů, počty podpisů na petice

Vzor KL Politické strany či Politického hnutí

Vzor KL Koalice

Vzor KL Sdružení nezávislých kandidátů

Vzor KL Nezávislého kandidáta

Vzor KL Sdružení PS / PH a nezávislých kandidátů

Vzor Petice podporující kandidaturu Sdružení nezávislých kandidátů / Nezávislého kandidáta

Vzor Prohlášení kandidáta

Informace pro voliče

Žádost o zápis voliče jiného členského státu EU do dodatku seznamu voličů

Seznam zaregistrovaných kandidátních listin podaných registračnímu úřadu Železný Brod (databáze kandidátů bude zpřístupněna na stránkách www.volby.cz od středy 22.08.2018 od 16:00 hodin)  

Informace pro kandidující subjekty: Delegování zástupců do okrskových volebních komisí

Vzor "delegačenky" zástupců kandidujících subjektů do okrskových volebních komisí

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Informace pro voliče

Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu

Vzor plné moci k převzetí voličského průkazu

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00