Volby

Volba prezidenta republiky

Dle rozhodnutí předsedy Senátu parlamentu ČR se volba prezidenta republiky uskuteční v pátek 13.01.2023 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 14.01.2023 v době od 8:00 do 14:00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se pak bude konat v pátek 27.01.2023 v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 28.01.2023 v době od 08:00 do 14:00 hodin.  

 

Informace pro voliče

Výzva voličů ke kontrole platnosti OP

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k převzetí voličkého průkazu

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení o svolání I. zasedání okrskových volebních komisí

Oznámení o povinném školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů

Oznámení o době a místě konání volby

Informace k hlasování u volebního stanoviště (tzv. „drive-in“) pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19

Seznam volebních stanovišť (tzv. „drive-in“) Libereckého kraje

Mapový zákres a fota volebních stanovišť (tzv. „drive-in“) Libereckého kraje

Informace o telefonním čísle Libereckého kraje pro osoby v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19 pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

Telefonní seznam voleních okrsků POÚ Železný Brod a stálé služby ve dnech voleb

Oznámení o vzdání se kandidatury - Josef Středula

Oznámení o době a místě konání 2. kola volby

 

 

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies