GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), anglicky: General Data Protection Regulation (odtud dále jen „GDPR“). Dne 24. dubna 2019 nabývá účinnosti zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souvislosti s přechodem na novou legislativu město Železný Brod přenastavuje organizační, bezpečnostní a technická opatření k zabezpečení systémů, informací, dat a osobních údajů, aby zajistilo soulad s GDPR. Obce jako orgán veřejné moci ve smyslu čl. 37 GDPR jsou též povinny jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, tj. osobu, která bude dohlížet na zpracování osobních údajů (dále jen „pověřenec“) a poskytovat v této oblasti odborné poradenství. Zároveň pověřenec komunikuje s dozorčím orgánem, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a spolupracuje s ním případně při řešení podnětů ze strany subjektů údajů.

 

Kontaktní údaje na pověřence:

Mgr. Tereza Červenková, tel: 483 333 941, mobil: 777 515 582, e-mail: sekretariat@zelbrod.cz

MěÚ Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování

 

Soubory cookies

Když navštívíte webové stránky www.zeleznybrod.cz, jste informováni, že jsou využívány soubory cookies.

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data uložená v souboru pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to v krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi. Cookies se využívají k zabezpečení kvality služeb, v cookies jsou uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí se sledují uživatelské trendy a to, jak se lidé na stránkách města chovají a jakým způsobem si je prohlížejí. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Internetové stránky využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany jsou využívány pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách, a to při sledování anonymních statistik, hlasování v anketách, přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a přihlášení registrovaného uživatele. Cookies třetích stran pak slouží pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze městské internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.