Svatební obřady

  • určená místnost pro konání svatebních obřadů: obřadní síň MěÚ Železný Brod v budově radnice
  • určená doba pro konání svatebních obřadů: pátek  10:00 - 14:00 hodin

Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu a ve kteroukoli vhodnou dobu.
Za vydání povolení je stanoven správní poplatek 3000,- Kč.

Další oblíbenou lokalitou je kostel sv. Jana Nepomuckého (kostelík „Na Poušti“).
Zde provádíme svatební obřady od 1.4. do 31.10.

 

Svatby v obřadní síni 

Obřadní síň se nachází v přízemí budovy radnice.
Kapacita: kolem 50 osob, 30 míst k sezení
Obřad je doprovázen reprodukovanou hudbou, snoubenci si mohou rovněž přinést hudbu dle vlastního výběru na CD nosiči.
Na přání snoubenců úřad zajistí fotografa, popř. si snoubenci mohou zajistit fotografa sami. Natáčení svatebního obřadu si snoubenci zajišťují sami.

Vozidla svatebčanů mohou parkovat na náměstí přímo před budovou radnice.

Správní poplatky:
pátek  10:00 - 14:00 hodin                               0,- Kč
mimo určenou dobu                                3000,- Kč

Poplatky se hradí v kanceláři matriky při podání žádosti.

 

 

Svatby v kostele sv. Jana Nepomuckého

Kostel se nachází v pěkné lokalitě na kopci nad městem, místo je dostupné autem (příjezd - odbočka z hlavní silnice směr Semily).
Svatební obřad je zde možné uskutečnit od 1.4. do 31.10.
Kapacita: 40-50 osob
Hudební doprovod si snoubenci zajišťují sami.
Na přání snoubenců úřad zajistí fotografa, popř. si snoubenci mohou zajistit fotografa sami. Natáčení svatebního obřadu si snoubenci zajišťují sami.

Vozidla svatebčanů mohou parkovat na travnatém prostranství u kostela.

Správní poplatky:
pátek  10:00 -14:00 hodin                      3000,- Kč
(vydání povolení uzavřít manželství mimo určené místo)
mimo určenou dobu                             3000,- Kč

Za vydání povolení uzavřít manželství mimo určené místo a zároveň mimo určenou dobu se vybírá pouze jeden správní poplatek 3000,- Kč.

Poplatky se hradí v kanceláři matriky při podání žádosti.

 

 

Bližší informace získáte na matrice Městského úřadu v Železném Brodě, náměstí 3.května 18 (budova B, přízemí, dveře č. 101) nebo na tel. 483 333 926.

kontaktní osoba: Jolana Novotná - matrikářka
tel. 483 333 926
j.novotna@zelbrod.cz