Svatební obřady

  • úředně určená místnost pro konání svatebních obřadů: obřadní síň MěÚ Železný Brod v budově radnice
  • stanovená doba pro konání svatebních obřadů: pátek  10:00 - 14:00 hodin

Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou obce.
V těchto případech je stanoven správní poplatek 1000,- Kč.

Další oblíbenou lokalitou je kostel sv. Jana Nepomuckého (kostelík „Na Poušti“).
Zde provádíme svatební obřady od 1.4. do 31.10.

 

Svatby v obřadní síni 

Obřadní síň se nachází v přízemí budovy radnice.
Kapacita: kolem 50 osob, 30 míst k sezení
Obřad je doprovázen reprodukovanou hudbou, snoubenci si mohou rovněž přinést hudbu dle vlastního výběru na CD nosiči.
Na přání snoubenců úřad zajistí fotografa, popř. si snoubenci mohou zajistit fotografa sami. Natáčení svatebního obřadu si snoubenci zajišťují sami.

Vozidla svatebčanů mohou parkovat na náměstí přímo před budovou radnice.

Správní poplatky:
pátek  10:00 - 14:00 hodin                               0,- Kč
mimo stanovenou dobu                              1000,- Kč

Poplatky se hradí v kanceláři matriky při podání žádosti.

 

 

Svatby v kostele sv. Jana Nepomuckého

Kostel se nachází v pěkné lokalitě na kopci nad městem, místo je dostupné autem (příjezd - odbočka z hlavní silnice směr Semily).
Svatební obřad je zde možné uskutečnit od 1.4. do 31.10.
Kapacita: 40-50 osob
Hudební doprovod si snoubenci zajišťují sami.
Na přání snoubenců úřad zajistí fotografa, popř. si snoubenci mohou zajistit fotografa sami. Natáčení svatebního obřadu si snoubenci zajišťují sami.

Vozidla svatebčanů mohou parkovat na travnatém prostranství u kostela.

Správní poplatky:
pátek  10:00 -14:00 hodin                      1000,- Kč
(uzavření manželství mimo úředně určenou místnost)
mimo stanovenou dobu                          1000,- Kč

Za uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a zároveň mimo stanovenou dobu se vybírá pouze jeden správní poplatek 1000,- Kč.

Poplatky se hradí v kanceláři matriky při podání žádosti.

 

 

Bližší informace získáte na matrice Městského úřadu v Železném Brodě, náměstí 3.května 18 (budova B, přízemí, dveře č. 101) nebo na tel. 483 333 926.

kontaktní osoba: Jolana Novotná - matrikářka
tel. 483 333 926
j.novotna@zelbrod.cz