Aktuálně

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.(zde)

 

20.11.2020

Omezení úředních hodin

Pondělí: 8:00-13:00, středa 12:00-17:00. Tajemník Městského úřadu Železný Brod na základě usnesení vlády č. 994 ze dne 8. 10. 2020 (398/2020 Sb.) rozhodl o přijetí tohoto mimořádného opatření s účinností ode dne 21. listopadu 2020 od 0:00 hodin do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hodin:

 

30.11.2020

Kontejnerové stání v ulici Vlastimila Rady

V úterý 1. prosince budou zahájeny práce na úpravě kontejnerového stání v ulici Vlastimila Rady nad nízkoenergetickým domem čp. 879.

30.11.2020

ČEZ distribuce - Léta s letáky končí

Upozornění na odstávky elektřiny už jen elektronicky.

30.11.2020

Změna jízdních řádů

S platností od 13. prosince 2020.

28.11.2020

Železnobrodské děti zpívají koledy

Po dnešním proslovu starosty města k příležitosti rozsvěcení vánočního stromečku zazněly koledy, které pro vás nazpívaly děti z železnobrodských mateřských škol. Nechtěli jsme Vás totiž ani letos ochudit o tento tradiční zážitek.

28.11.2020

Vánoční stromeček už svítí!

Dnes v podvečer před první adventní nedělí byl rozsvícen vánoční stromeček.

27.11.2020

Vánoční strom

Advent se kvapem blíží, a proto se na náměstí před radnicí objevil vánoční stromeček. Letos ho věnoval p. Josef Vele z Huntířova. Dnes byl stromek finálně dozdoben a již jen čeká na své rozsvícení.

26.11.2020

Situace v Železném Brodě

Podle dat poskytnutých Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR bylo k 25. 11. 2020 na území Železného Brodu celkem 47 osob pozitivních na COVID-19.

25.11.2020

Aktivity uskutečněné od září 2020

Tisková zpráva z MAS Achát, z.s.

24.11.2020

Studie "GGP - Současná česká rodina"

V následujících týdnech se na území města Železný Brod budou pohybovat pracovníci agentury SC&C, a to v rámci mezinárodního výzkumu, který se týká české rodiny. Cílem projektu je lépe porozumět, co se v posledních letech změnilo, co si lidé o rodině myslí a co plánují.

19.11.2020

Nové osvětlení podél garáží na sídlišti Vápenka v Železném Brodě

Na konci měsíce října byla dokončena akce na vybudování linie veřejného osvětlení s novými sloupy, svítidly a zemním provedením.

 

 

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.

Informační letáky - Coronavir COVID 19

Informační letáky - Coronavir COVID 19

Na základě jednání Krajské epidemiologické komise Libereckého kraje, ve věci onemocnění Coronavirem COVID 19, informujeme občany v přiložených informačních letácích.

Stojany s dezinfekcí aneb Další boj proti koronaviru

Stojany s dezinfekcí aneb Další boj proti koronaviru

Jak jste si již mnozí jistě povšimli, přibyl v našem městě do venkovního mobiliáře k lavičkám a odpadkovým košům zcela nový prvek, a to venkovní stojany s dezinfekcí na ruce.

Dezinfekce pro školská zařízení v Železném Brodě

Dezinfekce pro školská zařízení v Železném Brodě

V souvislosti s uvolňováním vládních opatření vydaných ohledně šíření onemocnění COVID-19 se také město připravuje na zahájení výuky v jím zřizovaných školských zařízeních.

Poradenství COVID-19

Poradenství COVID-19

Liberecký kraj a Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. (ARR) nabízí poradenství v tíživých situacích, ve kterých se ocitli podnikatelé či zaměstnanci libereckého regionu v důsledku koronavirové krize.

Psychosociální linka

Psychosociální linka

Linka psychosociální pomoci pro Liberecký kraj.

Další distribuce roušek

Další distribuce roušek

V průběhu dnešního dne, tj. středy 8. dubna 2020, dokončují pracovnice Informačního a kulturního střediska rozvoz roušek pro všechny občany Železného Brodu ve věku 64-75 let. Každá občanka nebo občan této věkové skupiny obdrželi 2 ks roušek společně s informačním letákem. Bylo tak rozdáno přibližně 2 000 roušek.

Distribuce dezinfekce

Distribuce dezinfekce

V uplynulých dnech proběhla distribuce dalšího z ochranných prostředků – dezinfekce. Prostřednictvím Městského úřadu v Železném Brodě, hasičů a starostů některých obcí bylo rozvezeno celkem 620 l dezinfekce podle připraveného plánu.

První nanofiltry v Železném Brodě

První nanofiltry v Železném Brodě

V pátek 3. 4. 2020 dorazila na základě žádosti vedení města a Městského úřadu do Železného Brodu zásilka 2 750 kusů nanofiltrů, které připravili pracovníci Technické univerzity v Liberci. Jejich výroba a distribuce je financována z prostředků Krizového fondu Libereckého kraje.

Zpráva o distribuci roušek

Zpráva o distribuci roušek

V pondělí 30. 3. a v úterý 31. 3.2020 byla pracovnicemi Informačního a kulturního střediska města provedena distribuce roušek pro občany Železného Brodu ve věku nad 75 let.

Doporučení k ochraně před onemocnění koronavirem

Doporučení k ochraně před onemocnění koronavirem

Doporučení Ministerstva zdravotnicvtí ČR k používání některých ochranných prostředků.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00