Aktuálně

20.09.2023

Oprava kašny na Malém náměstí

V minulém týdnu byla dokončena oprava kašny na Malém náměstí.

20.09.2023

Výstraha občanům

POZOR! V posledních dnech se objevily v Železném Brodě případy falešných řemeslníků. Ti se snaží vetřít do bytu především ke starším lidem pod záminkou drobných oprav, nejčastěji oken. Odvolávají se na to, že byli do bytu posláni Bytovým podnikem nebo výrobcem oken. Současně se snaží, aby jim bylo zaplaceno v hotovosti přímo na místě s tím, že Bytový podnik později odečte zaplacenou příslušnou částku z nájemného.

18.09.2023

Registr řidičů mimořádně uzavřen

V úterý 19. 9. a v úterý 26. 9. bude mimořádně uzavřen registr řidičů, a to z technických důvodů. Děkujeme za pochopení.

18.09.2023

Práce na Popluží

Informujeme obyvatele místní části Popluží, že stavební práce spojené s výstavbou pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. na komunikaci směrem z Koberovské ulice byly dokončeny.

18.09.2023

Rekonstrukce lávky přes Jizeru

Přípravy na rekonstrukci lávky přes Jizeru mezi Jiráskovým nábřežím a nábřežím Obránců míru pořád probíhají.

18.09.2023

Železný Brod pořádal XVII. ročník Skleněného městečka

O víkendu se Železný Brod opět představil jako město skla. Již po sedmnácté se zde konal festival Skleněné městečko.

12.09.2023

Záznam ze zasedání zastupitelstva

Záznam z 7. zasedání.

08.09.2023

Obnova dětského hřiště na Hrubé Horce

V příštím týdnu bude probíhat realizace nového dětského hřiště vedle hasičské zbrojnice.

07.09.2023

Sběr velkoobjemového odpadu

Podzimní termín je stanoven na pátek 22. 9. 2023 (9–18 hodin) a na sobotu 23. 9. 2023 (9–12 hodin).

06.09.2023

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji V

Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti ve výši až 95 % způsobilých výdajů do maximální výše 180 000 Kč.