Aktuálně

 

19.12.2022

Webová stránka "Správně topit"

Dovolujeme si Vás upozornit na webovou stránku spravovanou Libereckým krajem www.spravnetopit.cz

08.12.2022

Upozornění pro obyvatele Hrubé Horky

Vážení obyvatelé části Hrubá Horka, po proběhlé veřejné zakázce na zhotovitele zateplení hasičské zbrojnice na Hrubé Horce byl radou města vybrán zhotovitel, se kterým v současnosti probíhají činnosti vedoucí k podpisu smlouvy o dílo.

07.12.2022

Záznam ze zasedání zastupitelstva

Záznam z 2. zasedání.

07.12.2022

Poplatek za odpady pro rok 2023

Zastupitelstvo města Železný Brod dne 5. 12. 2022 na svém zasedání schválilo výši místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 680,- Kč na poplatníka za kalendářní rok.

07.12.2022

Komise Rady města Železný Brod

Rada města Železný Brod rozhodla na svém 1. zasedání, že dle zákona o obcích zřizuje jako své poradní orgány kulturně společenskou komisi, sportovní komisi, hospodářskou komisi a komisi pro vzhled města a současně stanovuje počet jejich členů maximálně na devět. Vyzýváme proto všechny zájemce o práci v komisích z řad občanů nebo spolky, které chtějí nominovat své zástupce, aby se přihlásili.

07.12.2022

Opakovaná výzva - Kontrolní výbor města Železný Brod

V případě zájmu o členství v kontrolním výboru města Železný Brod prosím podávejte své přihlášky do středy 4. 1. 2023.

02.12.2022

Informace o změnách ve veřejné dopravě

Od 11. 12. 2022 budou v platnosti nové jízdní řády pro Liberecký kraj.

30.11.2022

V Brodecké ulici mají nové kontejnerové stání

Kontejnerové stání bylo upraveno do podoby, která se v poslední době po městě aplikuje, jedná se o podklad z betonové dlažby a ohrádku z dřevěných prken. Do kontejnerového stání byly umístěny stávající zvony na plasty, sklo a papír. Pokud by došlo v budoucnu k potřebě rozšíření sběru o další komoditu, je zde ještě rezerva pro další kontejner.

28.11.2022

Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod

S datem konání v pondělí 5. 12. 2022 od 16:30 hodin.

24.11.2022

Vánoční trhy s rozsvícením vánočního stromečku

Advent se kvapem blíží! Již tuto sobotu 26. listopadu se na náměstí 3. května v Železném Brodě konají vánoční trhy a proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromečku.

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies