Aktuálně

 

24.11.2021

Nové místo na zpětný odběr pneumatik

Od 1. 12. 2021 mohou občané odevzdat pneumatiky ZDARMA ve sběrném dvoře města Železný Brod. Tuto možnost mohou využít koneční uživatelé obce s rozšířenou působností Železný Brod (Železný Brod, Koberovy, Líšný, Skuhrov, Pěnčín, Zásada, Loužnice, Radčice, Držkov, Jílové u Držkova, Vlastiboř). Pneumatiky je možné odevzdat i s diskem.

19.11.2021

Mimořádná okamžitá pomoc

V souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií od Bohemia Energy a dalších společností, ke kterému došlo napříč celou Českou republikou, Vás informujeme o možné pomoci ze strany Úřadu práce (ÚP ČR).

19.11.2021

Africký mor prasat

Africký mor prasat (AMP) je nakažlivé virové onemocnění prasat domácích i divokých. Virus je velice odolný a zůstává infekční řadu měsíců ve zmraženém či sušeném mase z nakažených zvířat. Nemoc je nepřenosná na člověka a jiné druhy zvířat. Nemocní a uhynulí divočáci jsou zdrojem onemocnění pro domácí prasata. Při zavlečení AMP je rozhodující včasná detekce, která je prováděna vyhledáváním a vyšetřováním uhynulých divočáků.

18.11.2021

Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území

Katastrální úřady průběžně provádějí revizi katastru nemovitostí (dále jen „revizi katastru“) z důvodu nesouladu údajů o nemovitých věcech evidovaných v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, neboť bylo zjištěno, že v řadě případů vlastníci nemovitých věcí nesplnili svou ohlašovací povinnost a příslušnému katastrálnímu úřadu neoznámili změny u nemovitých věcí v jejich vlastnictví, přičemž v souvislosti s některými změnami může poplatníkovi daně z nemovitých věcí vyvstat povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

18.11.2021

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022.

08.11.2021

Konec výluky autobusů v úseku Malá Skála - Sněhov - Dalešice

Upozorňujeme, že od středy 9. 11. 2021 bude obnoven provoz autobusové linky IDOL č. 342 Turnov – Malá Skála – Jablonec n. Nisou podle standardních jízdních řádů ve stálé trase přes Sněhov a Mukařov. Objížďka přes Huntířov k tomuto dni končí.

04.11.2021

Hasiči radí občanům

Pálení biologického odpadu

03.11.2021

Záznam ze zasedání zastupitelstva

Záznam z 23. zasedání.

01.11.2021

Ulice Františka Balatky je opět průchozí

V ulici Františka Balatky byly dokončeny pokládky povrchů a ulice je tedy opět průchozí. Budou ještě probíhat dokončovací práce na opravě bočního schodiště pod kostelem, ale zbytek ulice bude volně použitelný.

26.10.2021

Zateplení správní budovy Technických služeb

Byla dokončena akce „Zateplení správní budovy Technických služeb v Železném Brodě".

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty