Aktuálně

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.(zde)

 

09.09.2020

Odpady – upozornění pro občany

Ve sběrném dvoře se od poplatníků do systému odpadového hospodářství města odebírají objemné komunální odpady v množství maximálně 50 kg na poplatníka a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku.

09.09.2020

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Město Železný Brod ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, a to v neděli 4. října 2020 dle uvedeného rozpisu.

02.09.2020

Výběrové řízení - Pečovatelská služba Železný Brod

Město Železný Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník Pečovatelské služby Železný Brod s datem podání žádosti do 30. 9. 2020 do 15:00 hodin.

01.09.2020

Informace o změnách jízdních řádů

Informujeme občany, že s platností od 30. srpna (termín celostátní změny JŘ), resp. fakticky od 1. září (se zahájením školního roku) bude obnoven provoz veřejné dopravy do podoby platné v období „před koronavirem“, tj. s plnohodnotným obnovením školních spojů. Současně však vchází v platnost několik změn na vybraných linkách.

01.09.2020

Kovaný plot na hřbitovní zdi

Novým kovaným plotem na hřbitovní zdi v Železném Brodě chceme zamezit přístupu spárkaté zvěři – hlavně srnám a srncům – do prostoru hřbitova.

28.08.2020

Městské koupaliště - konec sezóny

Upozorňujeme návštěvníky koupaliště, že letošní sezóna končí v pondělí 31. 8. 2020. Těšíme se na Vás zase příští léto!

24.08.2020

Ošetření památných stromů

Od podzimu 2019 do jara 2020 Město Železný Brod ošetřilo dalších šest památných stromů na Železnobrodsku. Navázalo tak na minulý rok, kdy bylo v první etapě projektu „Péče o památné stromy v ORP Železný Brod“ ošetřeno také šest památných stromů.

20.08.2020

V kině byla dokončena základní část oprav pohonů opon

Každý rok se do kina vynakládají prostředky, aby byl objekt neustále schopen poskytovat kulturní potěchu občanům města (a samozřejmě nejen jim).

12.08.2020

Změna provozní doby pobočky České pošty

S platností od 1. 10. 2020 se mění provozní doba pobočky České pošty, s. p. v Železném Brodě.

12.08.2020

Křesadlo 2020 - nominace na ocenění

Je ve Vašem okolí někdo, kdo podá pomocnou ruku každému, kdo ji potřebuje, a vše činí ochotně a bez nároku na odměnu? Je ve Vaší blízkosti člověk, jehož světlo a přítomnost Vás „dobíjí“ pokaždé, když se cítíte na dně? Pokud jste si odpověděli alespoň jednou ANO, tak neváhejte a nominujte toho člověka na ocenění KŘESADLO 2020 pro Liberecký kraj.

 

 

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.

První nanofiltry v Železném Brodě

První nanofiltry v Železném Brodě

V pátek 3. 4. 2020 dorazila na základě žádosti vedení města a Městského úřadu do Železného Brodu zásilka 2 750 kusů nanofiltrů, které připravili pracovníci Technické univerzity v Liberci. Jejich výroba a distribuce je financována z prostředků Krizového fondu Libereckého kraje.

Zpráva o distribuci roušek

Zpráva o distribuci roušek

V pondělí 30. 3. a v úterý 31. 3.2020 byla pracovnicemi Informačního a kulturního střediska města provedena distribuce roušek pro občany Železného Brodu ve věku nad 75 let.

Poplatek za odpady, místní poplatek ze psů

Poplatek za odpady, místní poplatek ze psů

Městský úřad oznamuje, že z důvodů přijatých krizových opatření a dočasného zrušení úředních hodin bude tolerovat úhradu místního poplatku za odpady a místního poplatku ze psů za rok 2020 o 3 měsíce později.

Informace pro dobrovolnice šijící roušky

Informace pro dobrovolnice šijící roušky

Vzhledem k začínající výrobě nanofiltrů do textilních roušek s kapsou dáváme na web instrukční video, jak by rouška pro nanofiltr měla vypadat.

Informace o speciálních stránkách HZS

Informace o speciálních stránkách HZS

Hasičský záchranný sbor na svých webových stránkách zřídil ke koronaviru speciální rubriku.

Doporučení k ochraně před onemocnění koronavirem

Doporučení k ochraně před onemocnění koronavirem

Doporučení Ministerstva zdravotnicvtí ČR k používání některých ochranných prostředků.

Informace pro obyvatele

Informace pro obyvatele

Leták pro obyvatele

Linka 1212

Linka 1212

Informace ke koronaviru poskytne nová telefonní linka 1212

Jak nosit roušku správně?

Jak nosit roušku správně?

Pár rad a užitečných informací k nošení roušky.

Zajištění služeb v Železném Brodě

Zajištění služeb v Železném Brodě

Zajištění pomoci osobám starším, osamělým a chronicky nemocným ve spolupráci s organizací Červený kříž. Tato služba je v rámci nouzového režimu ČR poskytována bez úplaty, každý dobrovolník bude označen a předem budete znát jeho jméno. Řídíme se všemi nařízeními a doporučeními vlády ČR. Nepodceňujeme situaci, chráníme tím Vás.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00