Aktuálně

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.(zde)

 

21.05.2020

Sběr velkoobjemového odpadu

Ve sběrném dvoře se od poplatníků zapojených do systému odpadového hospodářství města odebírají objemné komunální odpady v množství max. 50 kg na poplatníka a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku. Dále se od poplatníků 2 × ročně zdarma odebírají objemné komunální odpady katalogové číslo 200307 (jiné druhy jsou zpoplatněny).

20.05.2020

Upozornění pro obyvatele Těpeřské ulice

Na začátku června budou zahájeny práce na opravě chodníku v Těpeřské ulici. Jedná se o chodník podél domů čp. 518, 445 a 193.

20.05.2020

Práce v Zahradnické ulici

V příštím týdnu, tj. od 25. 5. bude omezený průjezd Zahradnickou ulicí, kde bude probíhat výměna rozvodů veřejného osvětlení.

14.05.2020

Plánované přerušení dodávky elektřiny - Splzov

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060705598 ve Splzově, a to dne 2. 6. 2020 od 7:30 do 14:00 hodin.

13.05.2020

SVČ Mozaika Železný Brod informuje

Od 11. května 2020 je znovu otevřeno SVČ Mozaika Železný Brod.

13.05.2020

Plánované přerušení dodávky elektřiny - Splzov a Železný Brod

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Splzově a v Železném Brodě, a to dne 29. 5. 2020 od 7:30 do 14:00 hodin.

13.05.2020

Znovuotevření mateřských škol

Od pondělí 18. května 2020 se otevřou pro předem přihlášené děti mateřské školy v Železném Brodě. Další děti dle zájmu rodičů od 25. 5. 2020 atd. Přesné informace a dokumenty naleznete na stránkách jednotlivých školek.

11.05.2020

Informace o nepřetržité výluce SŽ, s.o. na železniční trati Smržovka - Josefův Důl

Provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., informuje o nepřetržité výluce, která bude probíhat na železniční trati č. 034 v úseku Smržovka - Josefův Důl ve dnech 25. května 2020 od 7:45 hod. až 27. května 2020 do 16:40 hod.

04.05.2020

Plánované přerušení dodávky elektřiny - Střevelná

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060711134 ve městě Železný Brod - Střevelná, a to dne 22. 5. 2020 od 7:30 do 14:30 hodin.

 

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.

Poradenství COVID-19

Poradenství COVID-19

Liberecký kraj a Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. (ARR) nabízí poradenství v tíživých situacích, ve kterých se ocitli podnikatelé či zaměstnanci libereckého regionu v důsledku koronavirové krize.

Situace v Železném Brodě

Situace v Železném Brodě

Dnes (20. 4. 2020) byl potvrzen další případ nakažení koronavirem COVID-19 v našem městě. Krajská hygienická stanice koná příslušné kroky při stanovení případných opatření.

Provoz městského úřadu

Provoz městského úřadu

Tajemník městského úřadu v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav a v souladu s krizovými opatřeními vlády a s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví rozhodl o přijetí tohoto mimořádného opatření.

Psychosociální linka

Psychosociální linka

Linka psychosociální pomoci pro Liberecký kraj.

Jarmark se v letošním roce konat nebude

Jarmark se v letošním roce konat nebude

Tradiční železnobrodský jarmark se v roce 2020 neuskuteční. Vedení města se rozhodlo k definitivnímu odvolání této akce, která se měla konat první červnový víkend, na základě dnešního jednání Krizového štábu města a v souvislosti s vládou ČR představeným plánem postupného uvolňování podnikatelských a jiných činností, podle kterého by se mohly teprve od 8. června konat kulturní akce do 50 osob.

Projev starosty města

Projev starosty města

Projev starosty města u příležitosti velikonočních svátků.

Rozhodnutí Rady města Železný Brod

Rozhodnutí Rady města Železný Brod

Rada města schválila pro podnikatele odklad plateb nájemného a za odpady do 30. 6. 2020. Po skončení nouzového stavu rada rozhodne o výši prominutí plateb.

Železnobrodský zpravodaj

Železnobrodský zpravodaj

Květnové číslo Železnobrodského zpravodaje z technických důvodů nevyjde.

Další distribuce roušek

Další distribuce roušek

V průběhu dnešního dne, tj. středy 8. dubna 2020, dokončují pracovnice Informačního a kulturního střediska rozvoz roušek pro všechny občany Železného Brodu ve věku 64-75 let. Každá občanka nebo občan této věkové skupiny obdrželi 2 ks roušek společně s informačním letákem. Bylo tak rozdáno přibližně 2 000 roušek.

Antivirus - podpora zaměstnanosti

Antivirus - podpora zaměstnanosti

V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady mezd půjde jednoduše. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00