Všechny zprávy

27.03.2020 - 13.04.2020 (Město Železný Brod)

Mimořádné opatření – omezení úředních hodin

27.03.2020 - 14.04.2020 (Vláda ČR)

Usnesení Vlády ČR - 269 - 297

27.03.2020 - 14.04.2020 (Vláda ČR)

Usnesení Vlády ČR - 298 - 311

25.03.2020 - 14.04.2020 (Město Železný Brod, OVV - V. Brunclíková)

Usnesení z 23. zasedání Rady města Železný Brod dne 23.03.2020

24.03.2020 - 09.04.2020 (Město Železný Brod, tajemník Mgr. J. Haas)

Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

24.03.2020 - 11.05.2020 (Městský úřad Hostinné, tajemnice Ing. J. Čechová)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka majetku Města Hostinné

23.03.2020 - 23.04.2020 (Exekutorský úřad Praha - východ, JUDr. Marcel Smékal)

Usnesení o nařízení elektronické dražby - dražba nemovitostí k.ú. Desná II

23.03.2020 - 23.04.2020 (Exekutorský úřad Liberec, Mgr. Magdaléna Popková)

Usnesení o zrušení elektronické dražby nemovitostí v k.ú. Líšný

22.03.2020 - 14.04.2020 (Vláda ČR)

Usnesení Vlády ČR - 254 - 268

19.03.2020 - 14.04.2020 (Vláda ČR)

Usnesení vlády ČR - 228-241

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00