Interaktivní mapa

Seznam akcí

 

01.01.2017

Park Železná ulice

Oživení parku v Železné ulici, vytvoření nové pěšiny, plochy pro setkávání a navazující plochy u komunikace III. třídy

01.01.2015

Exatherm

Sanace rtutí zasaženého areálu bývalého Exathermu.

01.04.2019

Rozvoj informačních systémů

Pořízení ICT pro MěÚ Železný Brod, umožňující zvýšení bezpečnosti a efektiity práce.

09.10.2019

Zateplení sokolovny

Zateplení objektu sokolovny v Železném Brodě.

01.07.2018

Chodník v Horecké ulici

Vybudování chodníku podél Horecké ulice a autobusových zastávek u ZŠ Školní

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00