Interaktivní mapa

Seznam akcí

 

01.01.2015

RPS Jiráskovo nábřeží - 4.etapa

Záměr regenerace sídliště na Jiráskově nábřeží, nové parkoviště, chodník a kontejnerová stání

Skautská klubovna

Vybudování nové skautské klubovny v Betlémské ulici, jako náhrada nevyhovujícího objektu.

01.01.2005

Greenway Jizera

Dlouhodobý projekt cykloturistů a samospráv na toku řeky Jizery od jejího pramene až po soutok s Labem u Káranného.

01.01.2016

Lávka přes Jizeru

Nová lávka přes Jizeru z důvodu dožilé konstrukce stávající obloukové lávky

01.01.2016

Trávníky

Obnova povrchů v historické části města

01.01.2015

Základní umělecká škola

Řešení přesunu ZUŠ do nových prostorů z nevyhovujícího objektu

01.01.2015

Exatherm

Sanace rtutí zasaženého areálu bývalého Exathermu.

01.04.2019

Rozvoj informačních systémů

Pořízení ICT pro MěÚ Železný Brod, umožňující zvýšení bezpečnosti a efektiity práce.

Parkovací stání ve Školní ulici

vybudování podélných stání ve Školní ulici

29.07.2020

Zateplení objektu technických služeb

zateplení administrativní budovy TS

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00