Interaktivní mapa

Seznam akcí

 

01.01.2015

RPS Jiráskovo nábřeží - 4.etapa

Záměr regenerace sídliště na Jiráskově nábřeží, nové parkoviště, chodník a kontejnerová stání

Skautská klubovna

Vybudování nové skautské klubovny v Betlémské ulici, jako náhrada nevyhovujícího objektu.

01.01.2005

Greenway Jizera

Dlouhodobý projekt cykloturistů a samospráv na toku řeky Jizery od jejího pramene až po soutok s Labem u Káranného.

01.01.2016

Lávka přes Jizeru

Nová lávka přes Jizeru z důvodu dožilé konstrukce stávající obloukové lávky

01.01.2016

Trávníky

Obnova povrchů v historické části města

01.01.2015

Základní umělecká škola

Řešení přesunu ZUŠ do nových prostorů z nevyhovujícího objektu

01.01.2015

Exatherm

Sanace rtutí zasaženého areálu bývalého Exathermu.

01.04.2019

Rozvoj informačních systémů

Pořízení ICT pro MěÚ Železný Brod, umožňující zvýšení bezpečnosti a efektiity práce.

21.12.2020

Pořízení eletkromobilu pro potřeby úřadu

pořízení elektromobilu pro potřeby MěÚ Železný Brod

01.01.2021

Rekonstrukce suterénu sokolovny na šatny

přestavba suterénu na šatny

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies