Interaktivní mapa

Seznam akcí

 

01.01.2015

RPS Jiráskovo nábřeží - 4.etapa

Záměr regenerace sídliště na Jiráskově nábřeží, nové parkoviště, chodník a kontejnerová stání

Skautská klubovna

Vybudování nové skautské klubovny v Betlémské ulici, jako náhrada nevyhovujícího objektu.

01.01.2005

Greenway Jizera

Dlouhodobý projekt cykloturistů a samospráv na toku řeky Jizery od jejího pramene až po soutok s Labem u Káranného.

01.01.2016

Lávka přes Jizeru

Nová lávka přes Jizeru z důvodu dožilé konstrukce stávající obloukové lávky

01.01.2016

Trávníky

Obnova povrchů v historické části města

01.01.2015

Základní umělecká škola

Řešení přesunu ZUŠ do nových prostorů z nevyhovujícího objektu

01.01.2015

Exatherm

Sanace rtutí zasaženého areálu bývalého Exathermu.

01.04.2019

Rozvoj informačních systémů

Pořízení ICT pro MěÚ Železný Brod, umožňující zvýšení bezpečnosti a efektiity práce.

29.07.2020

Zateplení objektu technických služeb

zateplení administrativní budovy TS

29.04.2019

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Trávníkách

nové osvětlení v Trávníkách

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty