Veřejné toalety v centru města

Projekt vybudování veřejných tolet v centru města si dal za cíl vybudování WC v samotném centru města, kde takové zařízení chybělo a je tak důelžitým prvkem nabídky města pro turisty i obyvatele.

Toalety byly realizovány v roce 2021 společností EVOSA spol. s r.o., která dodala sanitární kontejner a napojila jej na inženýrské sítě. Součástí díla bylo samozřejmě napojení na chodník.

Náklady ve výši 625 000 Kč bez DPH platilo město ze svého rozpočtu.