Informační a kulturní středisko

Informační a kulturní středisko je ogranizační složkou města. Hlavní činností je komplexní zabezpečování činností v úseku kultury, koncepce rozvoje cestovního ruchu, vydávání měsíčníku Železnobrodský zpravodaj, vytváření a udržování vnějších vztahů s partnerskými městy, propagace, vytváření mediálního obrazu města.

IKS Železný Brod spravuje: 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00