Informační a kulturní středisko

Informační a kulturní středisko je ogranizační složkou města. Hlavní činností je komplexní zabezpečování činností v úseku kultury, koncepce rozvoje cestovního ruchu, vydávání měsíčníku Železnobrodský zpravodaj, vytváření a udržování vnějších vztahů s partnerskými městy, propagace, vytváření mediálního obrazu města.

IKS Železný Brod spravuje: 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies