Sběrný dvůr

Provozní doba sběrného dvoru v Železném Brodě

 

                             BŘEZEN AŽ ŘÍJEN                                           LISTOPAD AŽ ÚNOR

Pondělí               9 – 18 hodin                                                        9 – 16 hodin

Úterý                   9 – 14 hodin                                                        9 – 14 hodin

Středa                 9 – 18 hodin                                                        9 – 16 hodin

Čtvrtek                9 – 14 hodin                                                        9 – 14 hodin

Pátek                   9 – 18 hodin                                                        9 – 16 hodin

Sobota                9 – 12 hodin                                                         9 – 12 hodin

 

Změna pravidel pro příjem odpadů s obsahem azbestu na Sběrném dvoře dle § 7 vyhl. 294/2005 Sb.

Odpad z azbestu, eternitové šablony, potrubí, desky MUSÍ být zabalen v utěsněných obalech nebo pevných nepropustných pytlech a označen.

Volně ložený odpad s obsahem azbestu nelze předat a nebude obsluhou převzat. Odpad by měl být zvlhčen, aby se omezila prašnost.

 

Telefon

(+420) 722 036 373

Umístění

u areálu technických služeb - odkaz

Dokumenty