Kancelář tajemníka

zajišťuje následující činnosti:

správce sítě
- správa a údržba počítačové sítě a serverů
- instalace a údržba počítačových aplikací
- ochrana a správa dat

krizové řízení
- zajišťování jednotek SHD obce
- zajišťování MěÚ, města a objektů města
- povodňové plány
- krizové a havarijní plánování
- bezpečnostní rada
- osobní ochranné pracovní pomůcky

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00