Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí zajišťuje péči o rodinu a děti (sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče, kurátorská práce pro děti, mládež a  dospělé, problematiku národnostních menšin), péči o seniory a těžce zdravotně postižené občany (žádost do DPS, změna příjemce důchodu, speciální označení vozidla O7). Ostatní činnosti (komunitní plánování, péče o občany ohrožené sociálním vyloučením, sociální poradenství, evidence a výdej receptů a žádanek na omamné látky).

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00