Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí zajišťuje péči o rodinu a děti (sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče, kurátorská práce pro děti, mládež a  dospělé, problematiku národnostních menšin), péči o seniory a těžce zdravotně postižené občany (žádost do DPS, změna příjemce důchodu, speciální označení vozidla O7). Ostatní činnosti (komunitní plánování, péče o občany ohrožené sociálním vyloučením, sociální poradenství, evidence a výdej receptů a žádanek na omamné látky).