Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Náplň činnosti odboru spočívá v pořizování a aktualizaci územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, metodické pomoci obcím v územní působnosti Městského úřadu Železný Brod v oblasti dotačních programů /program rozvoje venkova atd./, evidenci a správě nemovitého majetku Města Železný Brod, zajišťování přípravy a realizace investičních akcí.

 

Mapa čísel popisných a evidenčních (aktualizace k r. 2016) k nahlédnutí zde.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies