Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Náplň činnosti odboru spočívá v pořizování a aktualizaci územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, metodické pomoci obcím v územní působnosti Městského úřadu Železný Brod v oblasti dotačních programů /program rozvoje venkova atd./, evidenci a správě nemovitého majetku Města Železný Brod, zajišťování přípravy a realizace investičních akcí.

 

Mapa čísel popisných a evidenčních (aktualizace k r. 2016) k nahlédnutí zde.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00