Finanční odbor

Postavení a působnost finančního odboru je upravena organizačním řádem MÚ Železného Brodu a vyplývá z příslušných zákonů.

Vytváří územní finanční politiku v oborech činnosti státní správy nebo samosprávy, připravuje, sestavuje a projednává rozpočet města na  běžný rok, provádí rozpis závazných a orientačních ukazatelů rozpočtu.

Předkládá rozpočtová opatření a zajišťuje pravidelnou kontrolu čerpání rozpočtu včetně závěrečného účtu. Zajišťuje agendu správy dotace nebo jiných účelově vázaných prostředků a provádí kontrolu jejich čerpání a užití.

Dále zajišťuje agendu v oblasti správy loterií a jiných podobných her a ucelených odborných agend. Zajišťuje oblast organizačních vztahů a  systemizace, odměňování zaměstnanců i zastupitelů města.