Finanční odbor

Postavení a působnost finančního odboru je upravena organizačním řádem MÚ Železného Brodu a vyplývá z příslušných zákonů.

Vytváří územní finanční politiku v oborech činnosti státní správy nebo samosprávy, připravuje, sestavuje a projednává rozpočet města na  běžný rok, provádí rozpis závazných a orientačních ukazatelů rozpočtu.

Předkládá rozpočtová opatření a zajišťuje pravidelnou kontrolu čerpání rozpočtu včetně závěrečného účtu. Zajišťuje agendu správy dotace nebo jiných účelově vázaných prostředků a provádí kontrolu jejich čerpání a užití.

Dále zajišťuje agendu v oblasti správy loterií a jiných podobných her a ucelených odborných agend. Zajišťuje oblast organizačních vztahů a  systemizace, odměňování zaměstnanců i zastupitelů města.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00