Změna zákona o realitním zprostředkování

S účinností od 25.4.2020 se zákonem č. 190/2020 Sb. prodlužuje ze 6 na 12 měsíců lhůta pro ohlášení vázané živnosti "Realitní zprostředkování" tj. do 3.3.2021.

Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 39/2020 Sb., oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zmiňovaného zákona, tedy do 3.3.2021 ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost "Realitní zprostředkování" a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné zaniká.

Důvodem prodloužené lhůty je podle předkladatele omezující opatření vyhlášené vládou ČR proti síření pandemie, kdy nelze provozovat činnost vzdělávacích institucí na straně jedné a zákonný požadavek doložit při ohlášení živnosti odbornou způsobilost mimo jiné osvědčením o získání profesní kvalifikace na straně druhé.