Formuláře

Formuláře odboru dopravy Železný Brod v elektronické podobě

Název formuláře
1. Žádost o vydání řidičského průkazu i fotografii vyřídíte elektronicky na přepážce    
2. Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel   pdf
3. Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla   pdf
4. Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel   pdf
5. Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou   pdf
6. Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu   pdf
7. Žádost o vydání tabulky s registrační značkou   pdf
8. Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel   pdf
9. Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz   pdf
10. Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu   pdf
11. Zvláštní užívání rtf pdf
12. Připojení na silnici rtf pdf
13. Povolení stavby, kulturní akce, popř. uzávěrky rtf pdf
14. Povolení místní úpravy rtf pdf
15. Přeprava rozměrných nákladů rtf pdf
16. Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti   pdf
17. Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel   pdf
18. Lékařské potvrzení o nemožnosti připoutat se bezpečnostními pásy na sedadle motorového vozidla ze zdravotních důvodů - pdf