Formuláře

Formuláře odboru dopravy Železný Brod v elektronické podobě

Název formuláře
1. Žádost o vydání řidičského průkazu je na přepážce, s unikátním čárovým kódem
2. Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel pdf
3. Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla pdf
4. Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel pdf
5. Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou pdf
6. Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu pdf
7. Žádost o vydání tabulky s registrační značkou pdf
8. Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel pdf
9. Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz pdf
10. Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu pdf
11. Zvláštní užívání rtf pdf
12. Připojení na silnici rtf pdf
13. Povolení stavby, kulturní akce, popř. uzávěrky rtf pdf
14. Povolení místní úpravy rtf pdf
15. Přeprava rozměrných nákladů rtf pdf
16. Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti pdf
17. Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel pdf
18. Lékařské potvrzení o nemožnosti připoutat se bezpečnostními pásy na sedadle motorového vozidla ze zdravotních důvodů - pdf
19. Žádost o vydání servisní paměťové karty - pdf
20. Žádost o vydání paměťové karty vozidla - pdf
21. Žádost o vydání paměťové karty řidiče - pdf

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00