Správní poplatky

Evidence řidičských průkazů

Řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz
nový po autoškole, rozšíření, zničení, ztráta, odcizení, změna údajů (adresa, jméno, příjmení), vydání po uplynutí doby jeho platnosti 200,- Kč
zrychlená žádost o řidičský průkaz 700,- Kč
 
Průkaz profesní způsobilosti řidiče
nový, rozšíření, změna jména, příjmení, čísla ŘP 200,- Kč
Datová karta řidiče
nová, obnova, ztráta, odcizení, změna čísla ŘP 700,- Kč
Výpisy z evidenční karty nebo bodového hodnocení řidiče
jedna stránka výpisu 15,- Kč

Evidence vozidel

Zápis do registru
moto do 50cm3 300,- Kč
moto nad 50cm3 včetně přív. nebo postr. vozíku a motor. tří/čtyřkolky 500,- Kč
přípoj. vozidlo do 750kg hmotn. vč. 500,- Kč
motor. vozidlo s nejm. čtyřmi koly 800,- Kč
 
Ostatní
Zápis změny do registru vozidel 50,- Kč
Dočasné vyřazení vozidla z registru 200,- Kč
Vydání každé tabulky registr. značky 200,- Kč
Vydání duplikátu /ORV-TP/ náhradou za poškození, zničení ztrátu, odcizení, neupotřebitelné 100,- Kč
Schválení tech. způsob. jednotl. dovezeného/vyrob. voz. 2000,- Kč
- s homolog.ES 1500,- Kč
- po přestavbě 1000,- Kč

Od poplatku jsou při registraci vozidla osvobozeni držitelé průkazu ZTP , ZTP/P.