Správní poplatky

Vydání loveckého lístku
Vydání loveckého lístku s platností nejdéle
- na 1 den 30,- Kč
- na 5 dní 50,- Kč
- na 30 dní 70,- Kč
- na 6 měsíců 100,- Kč
- na 12 měsíců 150,- Kč
- na 12 měsíců pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75,- Kč
Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou 1 000,- Kč
Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 500,- Kč
Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev 500,- Kč
Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev 200,- Kč
 
Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku
Vydání nebo prodloužení platnosti rybářského lístku s dobou platnosti
- kratší než 1 rok 60,- Kč
- 1 rok 100,- Kč
- 1 rok pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50,- Kč
- 3 roky 200,- Kč
- 3 roky pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100,- Kč
- 10 let 500,- Kč
Vydání rybářského lístku s dobou platnosti 10 let pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v  rámci svého povolám nebo funkce 250,- Kč
Přenechání výkonu rybářského práva 2 000,- Kč
 
Místní šetření
za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 100,- Kč
za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu v pracovních dnech 150,- Kč
za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu 300,- Kč