Kontakty

Mgr. Martin Hoření
vodoprávní úřad
483 333 984, 723 518 492
Budova B, 1.patro
Miloš Pala
vedoucí odboru, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství
483 333 924, 728 005 195
Budova B, 1.patro
Jakub Gregor
státní správa lesů, státní správa myslivosti, státní správa rybářství, ochrana přírody a krajiny - kácení
483 333 986
Budova B, 1.patro
Dana Picková
památková péče
483 333 981
Budova B, 1.patro
Bc. Vitězslav Prchal
ochrana zeměd. půdního fondu, ochrana přírody a krajiny, rostlinolékařská péče
483 333 984
Budova B, 1.patro

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00