Kontakty

Mgr. Martin Hoření
vedoucí odboru, vodoprávní úřad
483 333 984, (723 518 492 - mobilní kontakt funguje jen při krizové situaci - povodni)
Budova B, 1.patro
Ing. Lukáš Staněk
státní správa lesů, rybářství, rybářské lístky, myslivost, lovecké lístky, koordinovaná závazná stanoviska
483 333 986
Budova B, 1.patro
Dana Picková
památková péče
483 333 981
Budova B, 1.patro
Bc. Veronika Jarošová
ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody a krajiny, povolování kácení dřevin rostoucí mimo les, evidence památných stromů
483 333 985
Budova B, 1.patro
Ing. Martina Říhová
ochrana ovzduší, odpady státní správa, odpady samospráva, odpady sběrný dvůr
483 333 924
Budova B, 1.patro
Eva Pavlatová
odpady samospráva, odpady sběrný dvůr
483 333 942
Budova B, 1.patro