Kontakty

Mgr. Martin Hoření
vedoucí odboru, vodoprávní úřad
483 333 984, (723 518 492 - mobilní kontakt funguje jen při krizové situaci - povodni)
Budova B, 1.patro
Ing. Lukáš Staněk
státní správa lesů, rybářství, rybářské lístky, myslivost, lovecké lístky, koordinovaná závazná stanoviska
483 333 986
Budova B, 1.patro
Dana Picková
památková péče
483 333 981
Budova B, 1.patro
Bc. Vítězslav Prchal
ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody a krajiny, povolování kácení dřevin rostoucí mimo les, evidence památných stromů
483 333 985, 725 047 950
Budova B, 1.patro
Pavlína Kunzeová
ochrana ovzduší, odpady státní správa, odpady samospráva, odpady sběrný dvůr
483 333 924
Budova B, 1.patro

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty