Kontakty

Mgr. Martin Hoření
vodoprávní úřad
483 333 984, (723 518 492 - mobilní kontakt funguje jen při krizové situaci - povodni)
Budova B, 1.patro
Miloš Pala
vedoucí odboru, ochrana ovzduší, odpady státní správa, odpady samospráva, odpady sběrný dvůr
483 333 924, 728 005 195
Budova B, 1.patro
Ing. Lukáš Staněk
státní správa lesů, rybářství, rybářské lístky, myslivost, lovecké lístky, koordinovaná závazná stanoviska
483 333 986
Budova B, 1.patro
Dana Picková
památková péče
483 333 981
Budova B, 1.patro
Bc. Vitězslav Prchal
ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana přírody a krajiny, povolování kácení dřevin rostoucí mimo les, evidence památných stromů
483 333 984
Budova B, 1.patro

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00