Správní poplatky

Matrika

ověření podpisu 30,- Kč
ověření opisu, fotokopie (za každou i započatou stránku) 30,- Kč
vydání stejnopisu rodného , oddacího, úmrtního listu 100,- Kč
nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin (za každou matriční událost) 20,- Kč
vydání doslovného výpisu z matriční knihy 15,- Kč za první stránku a 5,- Kč za každou další i započatou stránku
uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR 3000,- Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000,- Kč
vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000,- Kč
povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení

100,- Kč

povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech

1000,- Kč

výpis z rejstříku trestů

100,- Kč

vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem

500,- Kč

provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci                    200,- Kč

 

Evidence obyvatel

Evidence obyvatel Dospělý (15+) Dítě (0-15)
     
Přihlášení k TP 50,- 0,-
Výpis z IS 50,- za každou stranu 50,- za každou stranu
Výpis vlastníku nemovitosti 

15,- za první stranu

5,- za každou další stranu

15,- za první stranu

5,- za každou další stranu

Podání návrhu na zrušení údaje o místu TP 100,- za každou navrženou osobu 100,- za každou navrženou osobu
Ohlášení ukončení TP na území ČR

100,-

100,-
Žádost o zprostředkování kontaktu

500,-

500,-
Osvědčení RČ 100,- 100,-
Ověření RČ 50,- 50,-

Občanské průkazy a cestovní doklady

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies