Formuláře

Formuláře odboru vnitřních věcí Železný Brod v elektronické podobě

Název formuláře
1. Žádost o změnu jména/příjmení rtf pdf
2. Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku rtf pdf
3. Žádost o vystavení Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství rtf pdf
4. Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu rtf pdf
5. Žádost o vydání matričního dokladu rtf pdf
6. Dotazník k uzavření manželství rtf pdf
7. Podklady pro zpracování Povodňového plánu města Železný Brod rtf pdf
8. Přihláška k výběrovému řízení na byt obálkovou metodou včetně čestného prohlášení   pdf
9. Souhlas se zpracováním osobních údajů   pdf
10. Žádost o přidělení sociálního bytu   pdf
11. Oznámení o přechodu nájmu bytu   pdf
12. Žádost o výměnu bytů   pdf
13. Žádost o vrácení 2/3 jistoty na byt  
14. Potvrzení o výši příjmů  

15. Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu   pdf

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00