Formuláře - stavební úřad

Formuláře stavebního úřadu Železný Brod v elektronické podobě:

Územní rozhodování - vyhláška č. 503/2006 Sb.
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby word pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území word pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území word pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků word pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu word pdf
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení word pdf
Žádost o územní souhlas word pdf
Stavební řád - vyhlášky č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb.
Ohlášení stavby word pdf
Žádost o stavební povolení word pdf
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora word pdf
Oznámení o užívání stavby word pdf
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu word pdf
Oznámení změny v užívání stavby word pdf
Ohlášení odstranění word pdf
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení pdf
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území pdf
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území pdf
Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pdf
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení pdf
Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby pdf
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby pdf
Náležitosti dokumentace bouracích prací pdf
Starší formuláře (u staveb povolených do 31.12.2006 se kolauduje dle starého stavebního zákona)
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí rtf pdf

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00