Formuláře - stavební úřad

Formuláře stavebního úřadu Železný Brod v elektronické podobě:


Územní rozhodování - vyhláška č. 503/2006 Sb.
Oznámení záměru (územní souhlas) word pdf
Společné oznámení záměru (územní souhlas a ohláška) word pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby word pdf
Žádost o vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení word pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území word pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území word pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků word pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu word pdf
Stavební řád - vyhlášky č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb.
Ohlášení stavby word pdf
Žádost o stavební povolení word pdf
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora word pdf
Žádost o povolení předčasného užívání stavby word pdf
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu word pdf
Oznámení změny v užívání stavby word pdf
Ohlášení odstranění word pdf
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby   pdf
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů   pdf
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy   pdf
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace   pdf
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení   pdf
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území   pdf
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území   pdf
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení   pdf
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů   pdf
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy   pdf
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace   pdf
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení   pdf
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby   pdf
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby   pdf
Náležitosti dokumentace bouracích prací   pdf
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě   pdf

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00