Zákon č. 106/1999

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

Město Železný Brod, Městský úřad Železný Brod

2. Důvod a způsob založení:

Město Železný Brod bylo založeno v souladu se zákonem č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v  právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Město je také sídlem pověřeného obecního úřadu, což je orgán města, který vykonává přenesenou působnost pro další obce ve správním obvodu a v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Do správního obvodu patří tyto obce : Držkov, Jílové u Držkova, Koberovy, Líšný, Loužnice, Pěnčín, Radčice, Skuhrov, Vlastiboř a Zásada.

Městský úřad (MěÚ) Železný Brod není právnickou osobou, jedná se o  úřad města a tvoří jej starosta, místostarosta, tajemník MěÚ a  zaměstnanci města zařazení do MěÚ.

Městský úřad provádí výkon státní správy (správní rozhodnutí a správní úkony) a samosprávy.

3. Organizační struktura a organizační řád:

4. Kontaktní spojení:

Adresa:
Město Železný Brod, Městský úřad Železný Brod
nám. 3.května 1,468 22 Železný Brod

tel. 483 333 911 – podatelna
fax: 483 333 952
e-mail : podatelna@zelbrod.cz
e-podatelna: www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/e-podatelna/, epodatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd

Profil zadavatele

další kontakty

5. Případné platby můžete poukázat:

Bankovní spojení pro všechny platby připadající v úvahu od veřejnosti:

č.účtu 19-0963249319/0800 – ČS a.s. Železný Brod

6. IČ:

00262633

7. DIČ:

CZ00262633

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

viz. samostatná stránka

9. Žádosti o informace:

Žádosti o informace o činnosti MěÚ a informace vztahující se k jeho působnosti upravuje zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace lze získat přímo u vedoucích jednotlivých odborů nebo na INFU v přízemí budovy radnice.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti, stížnosti a další podání lze osobně doručit na  podatelnu MěÚ, zasílat poštou na adresu MěÚ nebo elektronickou poštou na e-mailem na adresy dle zaměření věci:

 • vedení města:
 • starosta
 • místostarosta
 • tajemník
 • sekretariát
 • podatelna
 • vedoucí odborů

11. Opravné prostředky:

Odvolání, případně jiné opravné prostředky se podávají prostřednictvím příslušného odboru MěÚ, který napadené rozhodnutí vydal.

12. Formuláře:

Formuláře pro žádosti, odvolání a další podání jsou zveřejněny v materiálech jednotlivých odborů.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

Najdete na samostatné stránce.

14. Nejdůležitější předpisy:

Tyto informace jsou zveřejněny v sekci vyhlášky

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Najdete na samostatné stránce

Za poslední tři roky nebylo vydáno žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad.

16. Výroční zpráva podle zák.č. 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2002,
Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2003,
Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2004,
Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2005,
Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2006,
Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2007,
Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2008,
Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2009,
Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2010,
Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2011,
Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2012,
Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2013,
Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2014,
Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2015,
Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2016,
Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2017,
Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2018,
Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2019,
Výroční zpráva o informacích poskytovaných Městem Železný Brod v roce 2020,

 

 

Poskytnuté informace

17. Seznam organizací:

Příspěvkové organizace:

 • Bytový podnik
 • Technické služby Města Železný Brod s.r.o
 • Městské muzeum
 • Základní škola Školní
 • Základní škola Pelechovská
 • Mateřská škola Sluníčko
 • Mateřská škola Na Vápence
 • Speciální mateřská škola

Organizační složky města :

 • Pečovatelská služba v Železném Brodě a Bzí
 • Městská knihovna

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty