Rozpočet

Rozklikávací rozpočet - informace o čerpání rozpočtu

 

 

 

Rozpočet na rok 2013 – 2017

I. Příjmy (v tisících Kč)

Druh / rok
2013
2014 2015 2016 2017
Daňové příjmy 59 250 67 300 71 000 71 670 77 170
Poplatky a daně z vybraných činností 2 333 2 645 2 285 2 500 2 435
Místní poplatky 7 509 7 821 7 425 6 246 6 078
Kultura 1 299 1 238 1 215 1 279 1 330
Vnitřní správa 510 500 545 555 702
Lesní hospodářství 300 750 500 1 053 1 000
Koupaliště 400 400 400 400 400
Sokolovna     500 400 700
Sociální péče 450 500 520 700 800
Hřbitovní poplatky 170 130 170 180 180
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 439 2 152 1 857 1 845 2 877
Sankční platby 600 6701 215 720 720 655
Přijaté příspěvky a náhrady 381 373 400 405 315
Kapitálové příjmy 170 170 170 170 170
Odvody příspěvkových organizací 27 842 29 047 30 047 29 700 30 550
Odpadové hospodářství 1 015 1 135 1 030 915 1 290
Příjmy z finančního majetky 355 315 316 358 353
Přijaté dotace 11 562 11 607 40 576 11 742 12 702
Splátky půjček 865 2 692 158 232 173
Převody z fondů 400 400 450 465 600
Financování 25 866 38 733 9 984 38 325 47 842
Celkem
143 649
168 578 170 268 169 870 188 322II. Výdaje (v tisících Kč)

Druh / rok
2013
2014 2015     2016    2017
Lesní hospodářství 480 396 400 620 720
Pozemní komunikace 12 400 15 620 22 370 7 713 10 576
Vodní hospodářství 210 470 210 250 290
Školství 17 359 19 784 10 045 10 527 12 121
Kultura 9 015 11 098 10 746 25 047 15 718
Tělovýchova a zájmová činnost 1 890 7 690 13 590 9 990 14 304
Bezpečnost a veřejný pořádek 5 706 5 170 5 170 5 370 6 992
Požární ochrana 1 300 3 289 2 010 2 180 5 075
Veřejná správa a služby 25 900 25 900 27 080 26 300 28 410
Bytové a nebytové hospodářství 31 730 29 850 32 200 37 168 34 251
Komunální služby 7 980 8 380 7 695 10 235 10 410
Investice - veřejné osvětlení 1 100 1 220 500 1 300 1 170
Veřejné WC 410 410 410 410 430
Nakládání s odpady 7 890 6 460 11 880 16 730 33 690
Územní rozvoj 9 930 14 944 8 410 2 600 1 350
Sociální péče 2 784 2 922 2 990 2 676 2 776
Dotace, příspěvky, dary 1 850 3 550 2 679 1 804 1 496
Daň z příjmu za obec, DPH 5 450 10 847 11 250 8 300 7 750
Finanční operace 225 178 183 185 193
Fondy 400 400 450 465 600
Celkem
143 649
168 578 170 268 169 870 188 322

 

Rozpočet na rok 2006 - 2012

I. Příjmy (v tisících Kč)

Druh / rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Daňové příjmy 46 350 44 600 49 483 51 100 47 300 49 900 50 300
Poplatky a daně z vybraných činností 2 350 2 630 2 855 3 110 2 735 2 755 2 333
Místní poplatky 5 155 5 125 5 360 5 155 5 170 5 098 4 869
Kultura 680 660 888 724 445 540 815
Vnitřní správa 220 250 250 400 350 510 487
Lesní hospodářství 250 100 100 100 70 400 100
Koupaliště - - - - 400 385 300
Sociální péče 120 170 300 350 450 480 450
Hřbitovní poplatky - - - - 150 240 170
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000 1 300 1 140 1 200 1 460 1 762 3 304
Sankční platby 400 540 700 730 680 460 560
Přijaté příspěvky a náhrady - - - - - 400 380
Kapitálové příjmy 1 150 278 100 175 50 170 170
Odvody příspěvkových organizací 14 245 16 300 15 030 1 671 20 582 22 200 25 342
Odpadové hospodářství 590 1 100 950 1 000 850 1 030 1 035
Příjmy z finančního majetky 250 250 300 350 350 453 424
Přijaté dotace 31 294 22 226 43 008 43 751 49 468 45 354 12 794
Neinvestiční dotace od obcí 350 300 300 200 300 250 280
Splátky půjček 1 179 1 230 1 692 2 158 1 702 2 788 990
Převody z fondů - 4 642 410 500 3 400 500 -
Financování 21 699 11 378 29 113 25 262 23 730 22 300 25 298
Celkem
127 282
113 079
151 979
137 936
159 642
157 975
130 521II. Výdaje (v tisících Kč)

Druh / rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Lesní hospodářství 640 690 885 485 400 490 480
Pozemní komunikace 7 025 6 400 6 470 5 900 12 680 4 800 5 840
Vodní hospodářství 1 120 10 333 12 850 6 650 150 5 170 130
Školství 6 710 6 770 10 390 9 600 11 200 9 850 9 618
Kultura 5 200 6 010 10 164 11 850 6 900 7 831 11 105
Tělovýchova a zájmová činnost 1 100 1 600 6 280 3 700 2 600 1 800 2 230
Bezpečnost a veřejný pořádek 6 040 6 068 6 150 6 150 5 800 4 910 5 330
Požární ochrana 900 950 1 100 1 300 1 100 1 100 1 115
Veřejná správa a služby 26 650 25 542 26 100 29 000 27 300 26 336 26 000
Bytové hospodářství 26 200 15 970 14 900 4 000 27 800 23 400 27 706
Komunální služby 6 800 6 100 7 090 7 430 7 020 7 100 7 870
Investice doprava - zameták 1 525 - - - - - -
Investice - veřejné osvětlení 800 1 000 1 600 1 200 700 1 200 2 300
Veřejné WC 200 400 400 400 400 410 410
Nakládání s odpady 5 170 5 810 6 240 6 970 7 500 6 450 6 700
Územní rozvoj 4 150 4 300 6 600 7 900 2 900 17 011 14 830
Sociální péče 20 227 11 356 31 370 31 719 36 950 35 267 2 775
Příspěvky ostatním nezisk. org. 355 400 300 550 560 300 350
Zdravotnictví 400 400 200 - - - -
Daň z příjmu za obec, DPH 2 500 1 600 1 600 1 600 3 700 4 050 5 050
Finanční operace - - - - - - 282
Fondy 2 000 500 500 1 532 3 982 500 400
Financování 1 570 880 790 - - - -
Celkem
127 282
113 079
151 979
137 936
159 642
157 975
130 521

Rozpočet na rok 2003 - 2005

I. Příjmy (v tisících Kč)

Druh / rok
2003
2004
2005
Daňové příjmy 38100 40200 40550
Poplatky a daně z vybraných činností 1460 1896 1820
Místní poplatky 1800 1790 1720
Příjmy nedaňové - kultura 925 890 840
Příjmy nedaňové - místní správa 415 415 260
Příjmy nedaňové - odpadové hospodářství 2790 2590 3150
Příjmy nedaňové - OTZ 1440 1590 0
Příjmy nedaňové - ostatní vlastní příjmy 970 1660 1590
Příjmy nedaňové - odvody PP 450 1560 1220
Příjmy nedaňové - příjmy z úroků a fin. majetku 1000 300 200
Kapitálové příjmy 3500 1500 3500
Dotace 36166 26611 26455
Dotace od obcí 120 120 180
Splátky půjček 550 820 1110
Financování 39141 25620 15029
Celkem
128827
107922
97624II. Výdaje (v tisících Kč)

Druh / rok
2003
2004
2005
Lesní hospodářství, ošetření zeleně 470 765 485
Vodní hospodářství 1900 480 1120
Pozemní komunikace 8400 6950 5760
Školství 5630 6984 6590
Kultura 4970 4567 5420
Bezpečnost a veřejný pořádek 10950 12140 6560
Státní správa, územní samospráva 37209 25823 27080
Bytové hospodářství 2400 1200 1200
Komunální služby a územní rozvoj 11100 10838 12046
Nakládání s odpady 3800 4320 5120
Výstavba měst, územní rozvoj 22800 15145 4850
Sociální zabezpečení 14688 15450 15850
Tělovýchovná a zájmová činnost 1200 930 1000
Ostatní finanční operace 2000 1425 2200
Ostatní činnosti (příspěvky nezisk. organizacím) 260 245 405
Zdravotnictví 600 0 400
Financování 450 660 1538
Celkem
128827
107922
97624

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00