Vyhlášky a nařízení

Platné vyhlášky a obecně závazná nařízení města Železný Brod (seznam platný k 1. 1. 2022)

 

01.01.2022

Obecně závazná vyhláška města Železný Brod č. 2/2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

26.02.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

o regulaci používání zábavní pyrotechniky a lampionů štěstí

01.01.2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

o místním poplatku ze psů

01.01.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

23.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

o stanovení kratší doby nočního klidu

15.12.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017

o regulaci provozování hazardních her

01.01.2017

Obecně závazná vyhláška č. 4/2016

kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřizených Městem Železný Brod.

18.05.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

o zákazu konzumace alkoholických nápojů.

01.05.2016

Domovní řád

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu, vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu ve vlastnictví Města Železný Brod.

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies