Vyhlášky a nařízení

Zákonem č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, byl vytvořen informační systém veřejné správy „Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů“.

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Železný Brod vydávané od 1. 1. 2022 jsou uveřejňovány pouze ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a nabývají platnosti okamžikem vyhlášení v této sbírce https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani.

V přechodném období do 31. 12. 2023 budou ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků uveřejněny platné předpisy města vyhlášené před 1. 1. 2022. Po jejich uveřejnění budou tyto předpisy z webových stránek města odstraněny.

 

01.12.2011

Nařízení města Železný Brod č. 4/2011

kterým se mění nařízení města č. 3/2006, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít pouze ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu

21.03.2006

Nařízení č.2/2006

kterým se vymezují úseky místních komunikací a jejich úseky v obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy

19.02.2001

Havarijní plán města Železný Brod

ze dne 30.1.2001