Směrnice

01.05.2016

Domovní řád

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu, vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu ve vlastnictví Města Železný Brod.

04.03.2016

Informace k provozování loterijní činnosti

Informace k provozování loterijní činnosti

01.07.2015

Vnitřní směrnice města Železný Brod č. 1/2015

Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek