Czech POINT

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík (kancelář č. 100)
  • Živnostenský rejstřík (kancelář č. 100)
  • Katastr nemovitostí (kancelář č. 100)
  • Výpis bodového hodnocení osoby (kancelář č. 100)
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů (kancelář č. 100)
  • Registr účasníků provozu MAISOH (kancelář č. 100)
  • Insolvenční rejstřík (kancelář č. 100)

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstříku trestů (kancelář č. 101)

Výpisy se vydávají v budově B (MěÚ Železný Brod, nám. 3. května 18) v přízemí, kancelář č. 100, 101.

Ceník

Evidence Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 100,- Kč 0,- Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit.

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík Živnostenský rejstřík Katastr nemovitostí
IČ subjektu IČ podnikatele / fyzické osoby Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a  doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z  RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Více informací na

Czech POINT