E-podatelna

Elektronická podatelna

Preambule

Dle nařízení vlády ČR č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zřizuje Město Železný Brod elektronickou podatelnu.

Příjem písemností

1. Elektronická podatelna je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě, opatřených zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

2. Podání elektronických písemností může být učiněno:

  • elektronickou poštou po veřejné datové síti na e-mailovou adresu elektronické podatelny epodatelna@zelbrod.cz
  • přímým předáním na technickém nosiči dat.

3. Příjem písemností probíhá automatizován celých 24 hod.

4. Podatelna přijímá písemnosti ve formátech:

RTF - Rich Text Format
HTML - HyperText Markup Language
PDF - Portable Document Format (Adobe Acrobat File)
TXT - prostý text
DOC, DOCX - dokument aplikace MS WORD
XLS, XLSX - sešit aplikace MS EXCEL
ZFO - Software602
Příjem v ostatních formátech je omezen technickými možnostmi podatelny.

 

 

 

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00