E-podatelna

Elektronická podatelna

Preambule

Dle nařízení vlády ČR č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů zřizuje Město Železný Brod elektronickou podatelnu.

Příjem písemností

1. Elektronická podatelna je určena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě, opatřených zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

2. Podání elektronických písemností může být učiněno:

  • elektronickou poštou po veřejné datové síti na e-mailovou adresu elektronické podatelny epodatelna@zelbrod.cz
  • přímým předáním na technickém nosiči dat.

3. Příjem písemností probíhá automatizován celých 24 hod.

4. Podatelna přijímá písemnosti ve formátech:

RTF - Rich Text Format
HTML - HyperText Markup Language
PDF - Portable Document Format (Adobe Acrobat File)
TXT - prostý text
DOC, DOCX - dokument aplikace MS WORD
XLS, XLSX - sešit aplikace MS EXCEL
ZFO - Software602
Příjem v ostatních formátech je omezen technickými možnostmi podatelny.

 

 

 

 

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty