Tipy na výlet

Besedické skály Boučkův statek Bozkovské jeskyně Černá studnice Dlaskův statek Frýdštejn Kalich a Chléviště Kalich a Chléviště Klokočské skály Kozákov Koberovy Reigrova stezka Palackého stezka Suché skály Pantheon Vranov Zbirohy Železnobrodký okruh Kopanina informační středisko město Železný Brodmapka s památkami

Besedické skály

Přístup je z Železného Brodu po zelené turistické značce nebo z Malé Skály po červené (kolem Suchých skal).

Boučkův statek

Přístup ze Železného Brodu je po červené turistické značce směrem na Lišný, Malou Skálu.

Bozkovské dolomitové jeskyně

Přístup k jeskyni je pěšky po modré turistické značce z parkoviště na okraji obce Bozkov. Z Železného Brodu z náměstí 3. května je přístup po modré turistické značce - cca 9,5 km nebo po červené turistické značce směrem na Podspálov, na Bozkov a z Bozkova po modré turistické značce k jeskyni.

Černá Studnice

Žulová rozhlena (869 m n.m.) je vysoká 26 m, otevřena byla součastně i s chatou v r. 1905. Je dominantou Černostudničního hřebene a je z ní krásný pohled na Jablonecko, liberecký Ještěd, ale i na vzdálenější Krkonoše.

Dlaskův statek

Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova je typickou ukázkou dochovaného pojizerského domu. Bývalá svobodnická usedlost a rychta byla postavena v údolí řeky Jizery v roce 1716. Historie objektu je popsána v rodové kronice jednoho z majitelů - písmáka Josefa Dlaska (1782 - 1853). Zároveň se jedná o typický příklad podstávkového domu.

Frýdštejn

Vranovský hřeben uzavírají zříceniny hradu Frýdštejn založeného ve druhé polovině 14. století. Za husitských válek byl marně obléhán. Z hradu se zachovala velká válcová věž, místnosti tesané do skal a zbytky zdiva.

Hamštejnský hřbet

Přístup je z Železného Brodu po zelené turistické cestě - cca 3.5km směrem na Dlouhý. Nebo z Malé Skály po červeně značené Zlaté stezce Českého ráje směrem na Koberovy.

Kalich a Chléviště

U obce Besedice leží skalní bludiště Chléviště a Kalich. Cesta se zde proplétá skalními slujemi, roklemi a mezi shluky skal. Ve středu bludiště Kalich najdeme sluj, ve které Čeští bratři v dobách svého pronásledování vytvořili modlitebnu. Nad kamenným oltářem na jejích stěnách je napsán úryvek z Kšaftu J.A.Komenského, verše o Kralické bibli a v čelní stěně je vytesán kalich a letopočet 1638.

Klokočské skály

7 kilometrů severně od Turnova leží pískovcová plošina. Nad obcí Klokočí ji člení Klokočské skály a nad Betlémským mlýnem Betlémské skály. Klokočskými průchody (rozsedlina 70 m dlouhá a 1 - 2 m široká) můžeme sestoupit ze skalní plošiny do obce Klokočí. Ve středověku tudy vedla stará kupecká slezská cesta a dodnes se na skalách zachovaly kupecké značky.

Koberovy - zlatá stezka Českého ráje

Zde můžeme sestoupit z červeně značené Zlaté stezky Českého ráje na zeleně značenou turistickou stezku, po níž dojdeme ke skalnímu bludišti Kalich z něhož můžeme pokračovat stále po zelené ke zřícenině hradu Zbirohy a od té pak až do Turnova. U obce Loužek se můžeme občerstvit v restauraci U Zrcadlové kozy, nebo pokračujeme od obce Besedice po červené Zlaté stezce Českého ráje přes obec Koberovy a Hamštejnský vrch až na Kozákov.