Dlaskův statek

Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova je typickou ukázkou dochovaného pojizerského domu. Bývalá svobodnická usedlost a rychta byla postavena v údolí řeky Jizery v roce 1716. Historie objektu je popsána v rodové kronice jednoho z majitelů - písmáka Josefa Dlaska (1782 - 1853). Zároveň se jedná o typický příklad podstávkového domu.

Dlaskův statek tvoří dvůr uzavřený trámcovou hradbou se dvěma branami - horní zděnou postavenou v roce 1794 a dolní dřevěnou, jež byla rekonstruována v roce 1961. Obytný dům s připojenými hospodářskými prostorami je roubený, patrový. Patro stavby přesahující úrověň stěn v  přízemí je odlehčeno vyřezávanými sloupky - podstávkou. Na tuto nosnou konstrukci navazuje do dvora pavlač spojující prostory v patře. Stavební celek domu doplňuje výstavná bohatě skládaná lomenice.

Součástí objektu je i socha panny Marie z roku 1784 umístěná pod lípou před vstupem do statku. V roce 1814 byla doplněna o reliéfy Sv. Jiří a Svaté rodiny vytesané do soklu. Další součástí dvora je roubená stodola.

Prostor před Dlaskovým statkem doplnil v 60. letech 20. století patrový roubený špýchar přenesený z nedalekého Malého Rohozce.

Zpět