Kalich a Chléviště

Kalich a Chléviště
U obce Besedice leží skalní bludiště Chléviště a Kalich. Cesta se zde proplétá skalními slujemi, roklemi a mezi shluky skal. Ve středu bludiště Kalich najdeme sluj, ve které Čeští bratři v dobách svého pronásledování vytvořili modlitebnu. Nad kamenným oltářem na jejích stěnách je napsán úryvek z Kšaftu J.A.Komenského, verše o Kralické bibli a v čelní stěně je vytesán kalich a letopočet 1638.

V západní části Chléviště se otevírá několik vyhlídek do hlubokého kaňonu řeky Jizery a na Pantheon. Cesta vytváří uzavřený okruh.

Zpět