Frýdštejn

Frýdštejn
Vranovský hřeben uzavírají zříceniny hradu Frýdštejn založeného ve druhé polovině 14. století. Za husitských válek byl marně obléhán. Z hradu se zachovala velká válcová věž, místnosti tesané do skal a zbytky zdiva.

Zříceniny hradu pro svůj romantický vzhled našly přízeň i u filmařů. Hrad Frýdštejn je od poloviny 16. století pustý. Přístup je z Malé Skály od hotelu Jizera po červeně značené turistické stezce, po které dojdeme k menšímu skalnímu městu zvaného Drábovna nebo až do Dolánek k Dlaskovu statku.

Zpět